Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja, vs.
Seurakuntatyön erityispalvelut