Diakonia

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyöntekijän antama tuki on kokonaisvaltaista henkistä, hengellistä ja aineellista tukea. Apu on maksutonta ja avointa kaikille seurakunnan alueella asuville.

Diakonian vastaanottotyö ja ryhmätoiminta

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle voit varata ajan seurakunnan neuvonnasta, joka on avoinna arkipäivisin klo 9-15, p. (08) 61721. 

Diakoniatyöntekijät tekevät pyydettäessä myös koti- ja laitoskäyntejä. Leiri-, retki- ja kerhotoimintaa järjestetään eri ikäisille ja kohdennetusti erilaisissa elämäntilanteissa oleville.

Diakoniatyöntekijät tekevät yksilötyötä ja järjestävät ryhmätoimintaa oman erityisvastuualueensa mukaisesti koko kaupungin alueella.

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Taloudellinen avustaminen

Diakonian taloudellinen apu on yleensä kertaluonteista apua odottamattoman kriisin kohdatessa. Taloudellista apua annetaan harkinnanvaraisesti seurakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan. Avustamisessa tehdään yhteistyötä muiden auttajatahojen kuten sosiaalitoimiston, talous- ja velkaneuvonnan sekä kaupungin asuntotoimiston kanssa.

Taloudellisia asioita ei käsitellä erillisinä, vaan ihminen kohdataan kokonaisuutena ja aineellinen tuki on yksi osa auttamista. Diakoniatyöntekijän kanssa voit selvitellä taloudellisten vaikeuksien syitä ja eri vaihtoehtoja niistä selviämiseksi. Työntekijältä saat myös tukea taloudenpidon suunnittelussa ja seurannassa.

Kajaanilaiset voivat hakea aikuissosiaalipalveluista sosiaalista luottoa. Luoton enimmäismäärä on 10 000 euroa.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi

  • talouden hallintaan saattamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • asumisen turvaamiseen
  • kohtuullisiin kodin hankintoihin ja muutostöihin

Luottoa haetaan Kainuun Soten sosiaalipalveluiden kautta.

Linkkejä:

Apua rahahuoliin diakoniasta ja muilta auttajatahoilta
Sosiaalinen luotto Kainuussa
Marttojen rahanhallinnan opassivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Talous- ja velkaneuvontaLinkki avautuu uudessa välilehdessä


 

Yhteiskunnallinen työ

Kirkko on osa yhteiskuntaa ja siksi myös diakoniassa eletään mukana yhteiskuntamme muutoksissa. Työ tai sen puuttuminen, nuorten epävarmuus tulevaisuudesta ja väestön ikääntyminen sekä ympäristökysymykset koskettavat myös kajaanilaisia. Kajaanin seurakunta haluaa tukea ihmisiä muutosten keskellä. Tätä työtä teemme sekä yksittäisissä tapaamisissa että järjestämällä toimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työttömyyden kohdatessa on tärkeää löytää päiviin mielekästä sisältöä ja pitää yllä ihmissuhteita. Työttömyys merkitsee usein taloudellisen tilanteen huonontumista. Seurakunnan työntekijöiden kanssa voit yhdessä miettiä keinoja uudesta elämäntilanteesta selviämiseen. Kajaanin seurakunta tukee Kajaanin työvoimayhdistyksen ruokalatoimintaa Eineksessä. Eineksessä voi työtön, eläkeläinen tai muuten vähävarainen käydä arkipäivisin nauttimassa kohtuuhintaisen lounaan. Työvoimayhdistys järjestää myös muuta toimintaa työttömille. 

Ruokala Eineksen sivuille pääset tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue lisää Kajaanin Työvoimayhdistyksen toiminnasta Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Ruskankeltainen vaahteranlehtikasa
Kuvaaja: Aarne Ormio, Kirkon kuvapankki

Talousongelmissa on hyvä ottaa aina ensin yhteyttä sosiaalitoimistoon tai talous- ja velkaneuvontaan. Seurakunnan diakoniasta saat myös apua. Seurakunnan diakoniatyöntekijä keskustelee luottamuksellisesti kanssasi raha- ja velkatilanteestasi.

Talousapua ja -neuvontaa

Saat apua seurakunnasta työttömyyden kohdatessa. Voit ottaa yhteyttä diakoniatyötekijään tai pappiin. Papeilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikista heille luottamuksellisesti uskotuista asioista.

Työelämä