Diakonia

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyöntekijän antama tuki on kokonaisvaltaista henkistä, hengellistä ja aineellista tukea. Apu on maksutonta ja avointa kaikille seurakunnan alueella asuville.

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle voit varata ajan seurakunnan vaihteesta, joka on avoinna arkipäivisin klo 9-15, p. (08) 61721. Diakoniatyöntekijät tekevät pyydettäessä myös koti- ja laitoskäyntejä. Leiri- retki- ja kerhotoimintaa järjestetään eri ikäisille ja kohdennetusti erilaisissa elämäntilanteissa oleville.

Diakoniatyöntekijät tekevät yksilötyötä alueittain ja järjestävät ryhmätoimintaa oman erityisvastuualueensa mukaisesti koko kaupungin alueella.

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »

Taloudellinen avustaminen

Diakonian taloudellinen apu on yleensä kertaluonteista apua odottamattoman kriisin kohdatessa. Taloudellista apua annetaan harkinnanvaraisesti seurakunnan hyväksymien avustusperiaatteiden mukaan. Avustamisessa tehdään yhteistyötä muiden auttajatahojen kuten sosiaalitoimiston, velkaneuvonnan ja kaupungin asuntotoimiston kanssa.

Taloudellisia asioita ei käsitellä erillisinä, vaan ihminen kohdataan kokonaisuutena ja aineellinen tuki on yksi osa auttamista. Diakoniatyöntekijän kanssa voit selvitellä taloudellisten vaikeuksien syitä ja eri vaihtoehtoja niistä selviämiseksi. Työntekijältä saat myös tukea taloudenpidon suunnittelussa ja seurannassa.

Kajaanilaiset voivat saada myös sosiaalista luottoa. Luoton enimmäismäärä on 5 000 euroa.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi

  • talouden hallintaan saattamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • asumisen turvaamiseen
  • kohtuullisiin kodin hankintoihin ja muutostöihin

Luottoa haetaan kaupungin sosiaalityön kautta.

Linkkejä:
Kuluttajaliiton taloudenhallintasivut
Marttojen rahanhallinnan opassivut
Kainuun talous- ja velkaneuvonta
 

Työ on mahdollisuus palvella lähimmäisiä

Mikä tahansa rehellinen työ voi olla kutsumustyötä. Ihminen on kutsuttu jatkamaan Jumalan luomistyötä ja palvelemaan lähimmäisiään. Palkkatyö on kuitenkin saanut yhteiskunnassamme liian korostuneen aseman. Tämän huomaa silloin, kun työtaakka kasvaa kohtuuttomaksi tai kun jää ilman työtä.

Raju rakennemuutos paikkakunnallamme on pakottanut monia pohtimaan työelämän kysymyksiä. Kajaanin seurakunta haluaa tukea kajaanilaisia muutosten keskellä. Työntekijät ovat käytettävissä luottamuksellisiin keskusteluihin. He myös vierailevat pyydettäessä työpaikoilla keskustelemassa työntekijöiden ja esimiestehtävissä toimivien kanssa. Erikseen voidaan sopia esim. yhteisistä tilaisuuksista tai ryhmätoiminnasta.

Muutos työpaikalla voi toteutua myös rakentavasti. Silloin tarvitaan kaikkien osapuolten yhteistoimintaa ja keskinäistä kunnioitusta.

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »
Kuvaaja: KK / Aarne Ormio