Hautajaisjärjestelyt

Läheisen ihmisen kuolema aiheuttaa suurta surua ja hämmennystä. Varsinkin yllättävä ja äkillinen läheisen poismeno voi tuottaa kenelle tahansa toimintakyvyn menetyksen. Tärkeintä olisi, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä yksin suuren surun keskellä. Alkujärkytyksen jälkeen auttaa omista elämänrutiineistaan kiinni pitäminen. On tärkeätä huolehtia itsestään, että saisi nukuttua ja ravittua itsensä ainakin auttavasti.

Kuoleman suru voi laukaista syviä ja voimakkaita tunnereaktioita, joita ei tarvitse pelätä. Alkuun voi hakea apua läheisiltä, sukulaisilta ja ystäviltä. Myös seurakunta haluaa olla antamassa tukensa läheisensä menettäneille. Diakoniatyöntekijät ja papit voivat antaa keskusteluapua. Läheisen kuoleman jälkeen tulee paljon asioita hoidettavaksi. Joskus järjestelyt voivat tuntua hyvinkin raskailta. Monen kokemus on kuitenkin, että hautajaisjärjestelyjen tekeminen auttaa surutyössä ja on osa suruprosessia. Seurakunnan hautausasiain toimistossa autetaan hautausjärjestelyissä.

Avuksi surukotiin – opas hautauksesta ja sen valmisteluihin liittyvistä käytännön kysymyksistä »

Kuvaaja: Sanna Krook