Häät

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat evankelisluterilaiseen kirkkoon ja ovat rippikoulun käyneitä. Samoin vihkiminen on mahdollista, jos toinen kuuluu ev.lut.-kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan. 

Ennen vihkimistä kihlakumppanien on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Avioliiton esteiden tutkinnan voi pyytää verkossa osoitteessa esteidentutkinta.fi. Esteiden tutkinta-aika on 7 vrk, ja tästä saatu todistus on voimassa 4 kuukautta.

Sunnuntain pääjumalanpalveluksessa rukoillaan avioliittoaikomuksensa ilmoittaneiden puolesta. Tiedon julkistaminen edellyttää, että siihen on kihlakumppaneiden suostumus. Seurakunnan jäsenen avioliittoaikomus voidaan kihlaparin pyynnöstä lukea myös siinä tapauksessa, että esteet on tutkinut muu seurakunta tai maistraatti.

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muussa tilanteeseen sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä kaksi todistajaa. Seurakunnan kannalta juhlien suuruudella ei ole merkitystä, kaikki ovat yhtä arvokkaita, eli halutessanne voitte varata kirkon pienemmällekin joukolle.

Vihkiajan ja -paikan varaaminen

Vihkiaika ja -paikka varataan Kajaanin seurakuntatoimistosta, Linnankatu 12, p. (08) 61721. Seurakunnan tiloihin voit tutustua täältä. Kesän viikonloput varataan melko aikaisessa vaiheessa, joten toimi hyvissä ajoin. Ajanvarauksia seuraavalle vuodelle aletaan ottaa vastaan syyskuun alusta lähtien. Pappi ottaa yhteyttä vihkipariin ennen toimitusta sopiakseen vihkikeskusteluajan. Halutessanne voitte myös itse olla pappiin yhteyksissä. Musiikkitoiveista voitte olla yhteyksissä kanttoreihin hyvissä ajoin ennen häitä. 

Vihkitoimitus

Morsiuspari käy vihkikaavan lävitse yleensä yhdessä papin kanssa toimituskeskustelussa. Samalla voidaan valita vihkimisen yhteydessä luettavia Raamatun tekstejä. Vihkitoimituksen kaava löytyy virsikirjan liiteosasta ja kirkollisten toimitusten kirjasta.

Vihkiminen voidaan viettää myös morsiusmessuna, jolloin tilaisuus etenee jumalanpalveluksen mukaisesti ja siihen sisältyy ehtoollisenvietto.

Vihkitoimitus etenee pääpiirteittäin seuraavasti:

 • Johdantomusiikki, häämarssi ja/tai alkuvirsi, hääpari saapuu alttarille
 • Alkusiunaus
 • Papin johdantosanat
 • (Psalmi)
 • Vihkirukous
 • Raamatunluku
 • Papin puhe vihittäville
 • Vihkiminen:

            Kysymykset vihittäville
            Sormusrukous
            (Sormuslupaukset)
            Avioliiton vahvistaminen
            Aviopuolisoiden siunaaminen

 • Virsi (vihkilaulu tai muuta sopivaa musiikkia)
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän –rukous
 • Siunaus ja lähettäminen
 • Päätösmusiikki (virsi, laulu tai soitinmusiikki)
Hääpari kirkon ulkoportailla.
Kuvaaja: Kirkon tiedotuskeskus/Aarne Ormio

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin