Virkatodistuksen tilaaminen

Virkatodistus tilataan soittamalla kirkkoherranvirastoon, p. (08) 6172 2200, tai sähköisesti tästä avautuvalla lomakkeella.

Kirkkoherranviraston aukioloajat ovat ma-pe klo 9–15.

 


Virkatodistus

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. 

Henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteistä jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva (elää -todistus) on maksuton.

Todistuksesta peritään maksua seuraavasti:

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 9 euroa;
2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:
        a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
        b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
        c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. 

(hinnoittelu Kirkkohallituksen 1.5.2017 voimaan astuneen päätöksen mukainen)

Sukututkimukset

Kajaanin seurakunnassa on kirkonkirjoja 1800-luvun puolivälistä lähtien. Vanhimmat kirkonkirjat on siirretty Oulun maakunta-arkistoon. Sukututkimuksia varten laadittavia selvityksiä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa.

Selvityksen laatimisesta laskutetaan tilaajaa 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa. Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.

(hinnoittelu Kirkkohallituksen 1.6.2015 voimaan astuneen päätöksen mukainen)

Tutkimustarkoituksiin käytettäviä sukuselvityksiä on mahdollista tilata täyttämällä sukututkimuksen tilauslomake ja lähettämällä se osoitteeseen:

Kajaanin kirkkoherranvirasto
PL 87
87101 Kajaani

Sukututkimuksen tilauslomake »