Virkatodistuksen tilaaminen

1.4.2022 alkaen seurakuntamme jäsenrekisteriasiat hoitaa Kuopion aluekeskusrekisteri.
Näitä ovat mm. virkatodistustilaukset, seurakuntaan liittyminen, avioliiton esteiden
tutkiminen ja kasteiden rekisteröinti.

Virkatodistuksen voi tilata:

Virkatodistustilauslomakkeella netin kautta 

Tilaa virkatodistus / sukuselvitys yrityksille ja yhteisöille tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilaa virkatodistus/sukuselvitys yksityisille henkilöille tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

HUOM. Henkilöt, jotka eivät ole ev.lut kirkon jäseniä, tilaavat virkatodistukset  Digi- ja väestotietovirastosta (DVVLinkki avautuu uudessa välilehdessä).


Virkatodistus

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. 

Virkatodistusmaksut

Päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä kuuluu kirkkolain mukaan kirkkohallitukselle. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan Digi- ja väestötietoviraston vastaavista asiakirjoista perittyä maksua.

Aluekeskusrekisterit laativat niiden seurakuntiin kuuluvista jäsenistä katkeamattomat sukuselvitykset koko Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajalta. Näin todistuksia ei pääsääntöisesti ole enää tarpeen tilata erikseen muista seurakunnista. Tilanteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen todistus voidaan poikkeuksellisesti laatia myös suppeammalta ajanjaksolta.

Voimassaolevat virkatodistusmaksut

Sukututkimukset

Kajaanin seurakunnassa on kirkonkirjoja 1800-luvun puolivälistä lähtien. Vanhimmat kirkonkirjat on siirretty Oulun maakunta-arkistoon. Sukututkimuksia varten laadittavia selvityksiä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Hinnoittelu on Kirkkohallituksen 1.1.2020 voimaan astuneen päätöksen mukainen.

Sukututkimuksen tilauslomake »