Virkatodistuksen tilaaminen

Virkatodistus tilataan soittamalla kirkkoherranvirastoon, p. (08) 6172 2200, tai täyttämällä sähköinen lomake: yksityishenkilöt ja yritykset.

Kirkkoherranviraston aukioloajat ovat ma-pe klo 9–15.

 


Virkatodistus

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. 

Todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.

Todistuksesta veloitetaan 30 euroa jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolintiedosta tai kirkollisesta toimituksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.

Hinnoittelu on Kirkkohallituksen 10.12.2019 voimaan astuneen päätöksen mukainen.

Sukututkimukset

Kajaanin seurakunnassa on kirkonkirjoja 1800-luvun puolivälistä lähtien. Vanhimmat kirkonkirjat on siirretty Oulun maakunta-arkistoon. Sukututkimuksia varten laadittavia selvityksiä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Hinnoittelu on Kirkkohallituksen 10.12.2019 voimaan astuneen päätöksen mukainen.

Sukututkimustilauksen voi tehdä täyttämällä alla oleva tilauslomake ja lähettämällä se osoitteeseen:

Kajaanin kirkkoherranvirasto
PL 87
87101 Kajaani

Sukututkimuksen tilauslomake »