Tietosuoja Kajaanin seurakunnassa

Kajaanin seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.


Lisätietoja henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä saa Kajaanin seurakunnan kirkkoherranvirastosta, joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–15, osoite: Linnankatu 12, 87100 Kajaani.

Tietosuojaseloste Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä (Kirjuri)