Päihdetyö

Päihdehuollon asiakkaille suunnattu leiri- ja ryhmätoiminta

Järjestämme päihdehuollon asiakkaille suunnattuja leirejä kerran vuodessa. Ilmoitamme leireistä Kotiseurakuntani-lehdessä sekä tällä sivulla. 

Kivetys.
Kuvaaja: Aarne Ormio/KK