Päätöksenteko

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka

 • hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
   
 • päättää tuloveroprosentin suuruuden
   
 • päättää seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

 • valitsee kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet

 • päättää seurakunnan kiinteistöjen rakentamisesta

 • päättää hautausmaiden perustamisesta ja hautaustoimen maksuista.

 • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat sekä

 • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan.

Kirkkoneuvosto panee päätökset täytäntöön

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon kymmenen jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on

 • edistää seurakunnan hengellistä elämää

 • johtaa sen toimintaa

 • hoitaa taloutta ja omaisuutta

 • sekä muutenkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Kirkkoneuvosto valmistelee myös kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee sen päätökset täytäntöön.

Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii seuraavat johtokunnat

 • julistus

 • palvelu

 • kasvatus

Luottamushenkilön tehtävät pähkinänkuoressa

 • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
   
 • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
   
 • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
   
 • päättää työntekijävalinnoista
   
 • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
   
 • luo kirkon julkisuuskuvaa
   
 • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
   
 • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Puheenjohtaja.

Kajaanin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä aloitti toimintansa keväällä 2024

Vaikuttajaryhmän tarkoituksena on vahvistaa nuorten osallisuutta seurakunnassa. Nuorten näkökulma huomioidaan niin toiminnassa kuin päätöksenteossakin. Vaikuttajaryhmän kokoonpanoa uudistetaan noin muutaman vuoden välein ja seurakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan edellytyksistä. Ryhmän jäsenten tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Ryhmän jäseniä ovat:

Saara Heikkinen,

Riina Raatikainen,

Patrik Huotari

Maia Karppinen,

Juho Korhonen ja

Fanni Karjalainen