Päätöksenteko

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka

 • hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
   
 • päättää tuloveroprosentin suuruuden
   
 • päättää seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

 • valitsee kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet

 • päättää seurakunnan kiinteistöjen rakentamisesta

 • päättää hautausmaiden perustamisesta ja hautaustoimen maksuista.

 • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat sekä

 • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan.

Kirkkoneuvosto panee päätökset täytäntöön

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon kymmenen jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on

 • edistää seurakunnan hengellistä elämää

 • johtaa sen toimintaa

 • hoitaa taloutta ja omaisuutta

 • sekä muutenkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Kirkkoneuvosto valmistelee myös kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee sen päätökset täytäntöön.

Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii seuraavat johtokunnat

 • julistus

 • palvelu

 • kasvatus

Luottamushenkilön tehtävät pähkinänkuoressa

 • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
   
 • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
   
 • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
   
 • päättää työntekijävalinnoista
   
 • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
   
 • luo kirkon julkisuuskuvaa
   
 • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
   
 • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Puheenjohtaja.