Hautajaiset

Kristinuskon mukaan kuolema ei ole kaiken loppu. Uskomme ylösnousemukseen. Sen tähden hautaan siunaamisessa on myös toivo ylösnousemuksesta ja taivaaseen pääsemisestä.

Hautaan siunaaminen on luonteeltaan kristillisen seurakunnan jumalanpalvelus. Siihen kuuluu Raamatun lukua, rukouksia, puhe, virsiä ja jumalanpalvelukseen sopivaa musiikkia. Kun pappi siunaa vainajan, hän sanoo vainajan nimen ja siunaa hänet esimerkiksi seuraavilla sanoilla: ”Maasta sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tulla. Jeesus Kristus, Vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä.” Samalla pappi laittaa kolme kertaa hiekkaa arkulle.

Siunaustilaisuuden alussa tai lopussa omaiset, sukulaiset, työtoverit ja ystävät vievät arkulle kukkatervehdyksen. 

Seurakunnassa hautausasioita hoidetaan hautausasiain toimistossa, Kajaanin seurakuntakeskus, Linnankatu 12, joka on avoinna ma-ti,

to-pe klo 9-15, p. (08) 6172 2259 (keskiviikkoisin toimisto on suljettu)

Hautausasiain toimistossa sovitaan mm. kappelin varauksesta, hautapaikasta, haudankaivuusta, hautaustavasta ja muista hautaukseen liittyvistä asioista. Siunauksia toimitetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin klo 10, 11, 12 ja 13, joihin on etukäteen varattu toimituksen hoitava pappi.

Siunauksen toimittava pappi ottaa ennakkoon yhteyttä omaisiin sopiakseen toimituskeskustelun ajankohdan. Toimituskeskustelussa sovitaan siunaustilaisuuden yksityiskohdista.

Hautajaisjärjestelyt »

Hautojen hoito »

Hautajaismusiikkinäytteitä »

Hautaan siunaaminen etenee Kajaanin seurakunnassa yleensä seuraavasti:

 • Alkusoitto

 • Virsi

 • Kukkien lasku

 • Virsi

 • Alkusiunaus

 • Johdantosanat

 • Psalmi

 • Rukous

 • Raamatunluku ja papin puhe

 • (Uskontunnustus)

 • Siunaussanat

 • Rukous

 • Isä meidän

 • Herran siunaus

 • Virsi

 • Saattomusiikki

Risti hautakiveä vasten.
Kuvaaja: Kirkon kuvapankki/Henna Aaltonen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen