Sairaalasielunhoito

Kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia ja kriisejä, arjen hallinta vaikeutuu. Silloin auttaa, jos voi keskustella koulutetun, luotettavan ja vaitiolovelvollisen sielunhoitajan kanssa. Sairaalapappi on potilaita, kuntoutujia, omaisia ja henkilökuntaa varten, kun tarvitaan turvallinen ihminen, joka pysähtyy, kohtaa ja on läsnä.

Kajaanin sairaalasielunhoitotyössä toimii sairaalapastori, jonka tavoittaa maanantaista perjantaihin klo 8–16. Pappi on käytettävissä keskustelua, rippiä, ehtoollista ja muita kirkollisia toimituksia varten.

Voit ottaa yhteyttä sairaalapappi Jaana Rautio-Wackliniin, p. 044 7444 208. Soita tai jätä viesti (nimesi ja puhelinnumerosi, josta tavoitamme Sinut)!

Saattohoidon tukihenkilö

Saattohoidon tukihenkilö on seurakunnan kouluttama vapaaehtoinen, joka toimii tukena kuolevalle potilaalle sekä potilaan omaisille ja läheisille. Kajaanissa tukihenkilöt toimivat kolmessa yksikössä: Satamakadulla terveyskeskus–sairaalan akuuttiyksikössä ja hoivayksikössä sekä Lohtajalla Hoivakoti Menninkäisessä. Tukihenkilö toimii aina autettavan ehdoilla ja pyynnöstä, ja hän on vaitiolovelvollinen käymistään keskusteluista potilaan ja omaisten kanssa.

Saattohoidettava voi itse pyytää tukihenkilöä rinnalleen, tai tuettavan pyynnöstä myös omainen, läheinen tai hoitaja voivat sen tehdä. Pyyntö esitetään hoito­henkilökunnalle. Hoitajilta ja sairaalapastorilta saa tarvittaessa lisätietoa.

Lue lisää esitteestä tai Kotiseurakuntani-lehdestä

Sururyhmä

Surutyöllä tarkoitetaan sitä pitkää prosessia, joka seuraa läheisen menetyksestä kuoleman kautta. Sureminen on usein kovaa ja raskasta työtä. Siksi siinä tarvitaan myös toisia; läheisiä, ystäviä, toisia saman kokeneita ja ammattiauttajia. Papit ja diakoniatyöntekijät ovat valmiita henkilökohtaisiin keskusteluihin surevan kanssa.

Sururyhmä on työntekijän johdolla kokoontuva, mutta vertaistukeen perustuva ryhmä. Siinä ryhmäläiset auttavat toisiaan keskustellen omasta surustaan ja keinoista eteenpäin menemiseksi. Sururyhmä kokoontuu seitsemän kertaa surun eri teemojen ympärille.

Uusi sururyhmä voidaan perustaa, kun siihen on tullut riittävästi ilmoittautumisia. Tarvittaessa sururyhmä voidaan perustaa myös kohdennetusti esim. itsemurhan tehneiden läheisille tai lapsensa menettäneille. Älä jää surussasi yksin. 

Tutustu sururyhmän toimintaan »

Kriisityö

Kriisi syntyy usein jonkin äkillisen, tai muuten arvaamattoman tapahtuman johdosta. Kriisiin liittyy muun muassa psyykkistä tuskaa, avuttomuuden ja elämän hallitsemattomuuden tunteita. Kriisit voidaan jakaa traumaattisiin kriiseihin ja elämän siirtymävaiheisiin liittyviin kehityskriiseihin.

Erityisesti traumaattiselle kriisille on ominaista sen tietty kaavamaisuus; se voidaan jakaa eri vaiheisiin. Kriisin työstäminen ja läpikäyminen edesauttaa siitä toipumista ja selviämistä. Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on tukea ihmistä eri elämän kriiseissä ja auttaa niistä selviämisessä. Yhteistyötä tehdään eri tahojen, mm. psykiatrian poliklinikan, sosiaalitoimen sekä SPR:n kanssa. Seurakunnalla on myös valmiudet toimia mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »

Kuvaaja: KK / Aarne Ormio