Surun tai kriisin kohdatessa

Läheisen kuolema tai yllättävä kriisitapahtuma pysäyttävät ja muuttavat arjen. Seurakunnan työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset voivat silloin olla tukena auttamassa elämässä eteenpäin. 

Sairaalasielunhoito

Kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia ja kriisejä, arjen hallinta vaikeutuu. Silloin auttaa, jos voi keskustella koulutetun, luotettavan ja vaitiolovelvollisen sairaalasielunhoitajan kanssa. Sairaalapappi on potilaita, kuntoutujia, omaisia ja henkilökuntaa varten, kun tarvitaan turvallinen ihminen, joka pysähtyy, kohtaa ja on läsnä.

Kajaanin sairaalasielunhoitotyössä toimii sairaalapappi Jaana Rautio-Wacklin. Hänet tavoittaa maanantaista perjantaihin klo 8–16 numerosta 044 7444 208. Hän on käytettävissä keskustelua, rippiä, ehtoollista ja muita kirkollisia toimituksia varten.

Saattohoidon tukihenkilö

Saattohoidon tukihenkilö on seurakunnan kouluttama vapaaehtoinen, joka toimii tukena kuolevalle potilaalle sekä potilaan omaisille ja läheisille. Kajaanissa tukihenkilöt toimivat kahdessa yksikössä: Satamakadulla terveyskeskus–sairaalan akuuttiyksikössä ja hoivayksikössä. Tukihenkilö toimii aina autettavan ehdoilla ja pyynnöstä, ja hän on vaitiolovelvollinen käymistään keskusteluista potilaan ja omaisten kanssa.

Tukihenkilöä voivat pyytää saattohoidettava itse tai hoidettavan luvalla myös omainen, läheinen tai hoitaja. Pyyntö esitetään hoito­henkilökunnalle. Hoitajilta ja sairaalapapilta saa tarvittaessa lisätietoa.

Sururyhmä

Surutyöllä tarkoitetaan sitä pitkää prosessia, joka seuraa läheisen menetyksestä kuoleman kautta. Sureminen on usein kovaa ja raskasta työtä. Siksi siinä tarvitaan myös toisia; läheisiä, ystäviä, toisia saman kokeneita ja ammattiauttajia. Papit ja diakoniatyöntekijät ovat valmiita henkilökohtaisiin keskusteluihin surevan kanssa.

Sururyhmä on työntekijän johdolla kokoontuva, mutta vertaistukeen perustuva ryhmä. Siinä surevat auttavat toisiaan keskustellen omasta surustaan ja keinoista eteenpäin menemiseksi.

Alkavista sururyhmistä ilmoitetaan Kotiseurakuntani-lehdessä. Uusi sururyhmä voidaan perustaa, kun siihen on tullut riittävästi ilmoittautumisia. Tarvittaessa sururyhmä voidaan perustaa myös kohdennetusti esim. itsemurhan tehneiden läheisille tai lapsensa menettäneille. Seurakunnan sururyhmistä vastaa diakonissa Anneli Kemppainen.

Kriisityö

Kriisi syntyy usein jonkin äkillisen, tai muuten arvaamattoman tapahtuman johdosta. Kriisiin liittyy muun muassa psyykkistä tuskaa, avuttomuuden ja elämän hallitsemattomuuden tunteita. Kriisit voidaan jakaa traumaattisiin kriiseihin ja elämän siirtymävaiheisiin liittyviin kehityskriiseihin.

Erityisesti traumaattiselle kriisille on ominaista sen tietty kaavamaisuus; se voidaan jakaa eri vaiheisiin. Kriisin työstäminen ja läpikäyminen edesauttaa siitä toipumista ja selviämistä. Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on tukea ihmistä eri elämän kriiseissä ja auttaa niistä selviämisessä. Yhteistyötä tehdään eri tahojen, mm. psykiatrian poliklinikan, sosiaalitoimen sekä SPR:n kanssa. Seurakunnalla on myös valmiudet toimia mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kaiteella varustettu kävelypolku seuraa jokivartta puustoisessa maisemassa.
Kuvaaja: KK / Aarne Ormio

Suomen sairaaloissa työskentelee yli sata sairaalapappia. Potilaat ja heidän läheisensä sekä sairaalan työntekijät voivat keskustella luottamuksellisesi sairaalapapin kanssa. 

Kirkon työntekijät sairaiden rinnalla

Suomen sairaaloissa toimii yli sata sairaalapappia. He ovat kaikkien potilaiden käytettävissä henkilökohtaista keskustelua, rippiä tai sielunhoitoa varten. 

Sairaalapappi kulkee vierelläsi kun olet sairas

Seurakunnat auttavat kuntia onnettomuuksien jälkipuinnin ja kriisiterapian järjestämisessä.

Hengellistä apua onnettomuuksien uhreille

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Älä jää yksin vaikeiden tunteiden kanssa, vaan hae itsellesi ja läheisillesi keskusteluapua. Keskusteluapua ammatti-ihmisten kanssa saat oman kuntasi kriisipalveluiden kautta. Myös seurakunnan työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja keskustelemaan kanssasi.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä