Perustiedot

Kajaanin seurakunnan väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 27 728. Vuonna 2017 seurakunnan jäseneksi kastettiin 262 lasta. Hautaan siunaamisia oli 349. Kajaanin seurakunnassa on vilkas muuttoliike. Muista seurakunnista tuli Kajaaniin 1 180 jäsentä ja Kajaanista poismuutti 1 364 jäsentä. Kirkollisia vihkimisiä oli 129.

Kirkot neljällä alueella

Kajaanin seurakunta on hallinnollisesti yhtenäinen, mutta toiminnallisesti se on jaettu Vuohengin, Linnantauksen ja Lehtikankaan alueisiin. Vuolijoen seurakunta liitettiin kirkkohallituksen päätöksellä Kajaanin seurakuntaan vuonna 2007, ja se muodostaa oman toiminnallisen alueensa.

Kirkollisveroprosentti ja taloudellinen tilanne

Kirkollinen veroprosentti on 1,65. Vuoden 2015 talousarvion loppusumma on 8,65 miljoonaa euroa. Seurakunnalla on hyvät taloudelliset edellytykset tehtävän toteuttamiselle ja edelleen kehittämiselle tulevina vuosina.

Kolme hautausmaata

Kajaanin seurakunnalla on kolme hautausmaata: Vanha hautausmaa, Paltaniemen hautausmaa ja Vuolijoen hautausmaa. Muualle haudattujen muistelupaikka on Paltaniemen hautausmaalla ja Vanhalla hautausmaalla. Kajaanin seurakunta työllistää huomattavan määrän nuoria hautausmailla kesäisin.

Historiasta

Kajaanin seurakunta perustettiin yhtä aikaa kaupungin kanssa vuonna 1651. Kirkon ja papin ylläpito kävi pikkuruisen kaupungin köyhille asukkaille kuitenkin niin vaikeaksi, että seurakunta luopui itsenäisyydestään ja liittyi udelleen kappeliseurakunnaksi emäseurakunta Paltamoon vuonna 1786. Vappuna 1925 itsenäistyttiin jälleen omaksi seurakunnaksi. Vaikka nykyinen Kajaanin kaupunki oli vuoteen 1977 asti jakautuneena kaupunkiin ja maalaiskuntaan, niin seurakuntana alue oli yhtenäinen.

Hallinto

Seurakuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi seurakuntavaaleissa 33 jäsentä kirkkovaltuustoon, joka päättää Kajaanin seurakunnan toiminnan ja talouden suunnasta. Kirkkovaltuusto nimeää kirkkoneuvostoon kymmenen jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvoston tehtävä on muun muassa edistää seurakunnan hengellistä elämää, johtaa sen toimintaa sekä hoitaa taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valmistelee myös kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee sen päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat kasvatus-, palvelu-, ja julistustoiminnan johtokunnat.