Hautajaiset

Hautaan siunaaminen on kirkollinen toimitus. Siinä omaiset osoittavat kunnioitusta, huolenpitoa ja surua menetettyään läheisen ja rakkaan ihmisen. Toimituksen sisältö koostuu raamatunluvusta ja rukouksesta, puheesta ja siunaussanoista sekä virsistä ja mahdollisesta muusta musiikista.

On tärkeää, että vainajan omaiset keskustelevat papin kanssa hyvissä ajoin ennen hautauspäivää. Keskustelussa on syytä puhua muun muassa vainajan elämänvaiheista ja persoonasta, siunaustoimituksen kulusta sekä muistotilaisuuden luonteesta. Kajaanissa pappi osallistuu myös muistotilaisuuteen, mikäli omaiset niin toivovat. Kanttori on mukana siunaustilaisuudessa ja hautaan laskemisessa sekä mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuudessa. Omaiset voivat sopia virsistä papin kanssa. Toimituksen musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa on syytä keskustella, mikäli omaisilla on erityistoivomuksia musiikin suhteen.

Valon kappeli, pappi arkun äärellä, taustalla urut
kuvaaja: Reijo Haukia

Hautaan siunaamisen kaava

Kirkollisten toimitusten kirja sisältää kaksi erilaista hautaan siunaamisen kaavaa. Toinen niistä on luonteeltaan sanajumalanpalvelus, toinen on ehtoollisen sisältävä hautausmessu. Molempiin kaavoihin sisältyy erilaisia vaihtoehtoja ja esimerkiksi virsien lukumäärä vaihtelee. Hautaan siunaamisen kaavasta sovitaan siunaavan papin kanssa.

On tapana, että omaiset laskevat kukkalaitteensa ensimmäisinä. Vanhan perinteen mukaan lähin omainen laskee kukkansa yleensä arkun pääpuoleen, vainajan sydämen puolelle. Lähiomaisia seuraavat muut sukulaiset, työnantaja, järjestöt ja ystävät. Jotta tapahtuma sujuisi joustavasti, voi jo istuinpaikan valinnassa ottaa huomioon kukkienlaskujärjestyksen.

Perinteisen tavan mukaan vainajan omaiset ja sukulaiset asettuvat takaa katsoen oikealle puolelle, vasemmalle asettuvat ystävät ja työtoverit.

Seppeleiden ja kukkien laskeminen arkulle ja haudalle on kristillinen perinne ja vertauskuva. Seppele on iankaikkisuuden symboli, kukat muistuttavat elämän katoavaisuudesta.

Kukkalaitteiden laskijat astuvat vuorotellen arkun ääreen, seisovat hetken hiljaa ja joku heistä lukee tervehdyksen. Tämän jälkeen kukkalaite lasketaan arkun sivuille. Hetken hiljentymisen jälkeen seppeleen laskijat kääntyvät lähiomaisiin päin, kumartavat ja palaavat paikalleen.

Surevan ihmisen voi olla vaikea saada luetuksi tai sanotuksi tervehdyksensä, jolloin sanat voivat jäädä myös sanomatta. Muistopuheet pidetään muistotilaisuudessa. Jos on useita saattajia laskemassa samaa kukkalaitetta, voi menetellä siten, että osa saattajista käy laskemassa kukat arkulle ja muut nousevat seisomaan paikallaan. Kajaanissa on tapana, että kukkien laskemisen jälkeen lauletaan virsi.

Hautaansaatto

Kun siunaustoimituksen päätösvirsi on laulettu, pukeudutaan päällysvaatteisiin, noudetaan kukat arkun luota ja valmistaudutaan hautaussaattoon. Arkkuhautauksessa tarvitaan tavallisesti kuusi kantajaa. Arkku saattaa olla yllättävän painava, mikä on otettava huomioon kantajia valittaessa. Kantajina ovat yleensä miespuoliset lähisukulaiset tai ystävät. Läheisimmät kantavat arkkua pääpuolesta.

Kantajien paikoista on hyvä sopia etukäteen. Siunaustoimituksen päätyttyä kantajat asettuvat arkun ympärille päällysvaatteisiin pukeutuneina.

He viettävät hiljaisen hetken arkkuun päin kääntyneinä, jonka jälkeen he voivat laittaa hatun päähänsä. Kantoliinat asetetaan viistoon selän ja ulomman olkapään yli.

Vainaja kannetaan loppusoiton aikana jalkopää edellä kappelin edessä odottavaan saattovaunuun. Saaton kärjessä kulkevat pappi ja suntio. Suntio tai joku omaisista voi kantaa kulkueristiä. Arkun jäljessä seuraavat lähimmät omaiset. Kulkueessa on hyvä välttää keskustelua, mutta siinä voidaan laulaa virttä.

Haudalle tultaessa suntio ohjaa arkun laskemisen.

Tuhkaaminen ja maahan kätkeminen

Siunaustoimituksen jälkeen omaiset huolehtivat kukkalaitteet arkun luota joko haudalle tai muualle haudattujen muistopaikalle. Kukkalaitteita ei ole mahdollista säilyttää kappelin tiloissa. Toimintatavasta on hyvä keskustella hautausjärjestelyjen yhteydessä. Sovitusta menettelystä on syytä tiedottaa myös muille omaisille ja saattoväelle. Tuhkan tai uurnan maahan kätkeminen tapahtuu erikseen sovittuna aikana. Jos tuhka aiotaan haudata tai sirotella muualle kuin hautausmaahan, tulee siihen olla maanomistajan lupa. Merialueet ja yleiset vesialueet sekä valtion maa-alueet kuuluvat Metsähallituksen paikallisosaston valvonnan piiriin.

Tarkempaa opastusta saa tarvittaessa hautausasiain toimistolta.

Uurna luovutetaan krematoriolta vain allekirjoitusta vastaan. Uurnan luovutuksessa toimitaan hautaustoimilain mukaisella tavalla.

Uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä voidaan viettää papin tai maallikon johtamana rukoushetki seuraavaa kaavaa soveltaen:

Muistotilaisuus

Siunaustoimituksen jälkeen on mahdollista viettää muistotilaisuus. Se voidaan järjestää seurakuntien tiloissa. Varauksesta voi sopia hautausjärjestelyjen yhteydessä. Seurakuntien tilojen käytöstä peritään maksu.

Tutustu seurakunnan tiloihin »

Muistotilaisuudessa on tapana lukea adressit, laulaa virsiä ja pitää puheita. Tämä on sopiva hetki muistella vainajaa. Omaiset voivat etukäteen sopia muistopuheiden pitäjistä.

Papin osallistumisesta muistotilaisuuteen on hyvä sopia etukäteen. Pappi neuvottelee mielellään omaisten kanssa tilaisuuden ohjelmasta.

Kirkkoon kuulumattoman tai muuhun uskontokuntaan kuuluvan hautajaiset

Kirkkoon kuulumattoman tai muuhun uskontokuntaan kuuluvan vainajan omaiset voivat halutessaan ottaa yhteyttä kirkkoherran virastoon keskustellakseen mahdollisuudesta järjestää kirkollinen hautaan siunaaminen. Keskustelun pohjana on Kirkkojärjestyksen säännös: ”Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita. Edellä sanotut periaatteet edellyttävät, että pappi keskustelee omaisten kanssa ennen kuin hautaan siunaamisesta sovitaan. Siunaamisaikaa tai kappelia ei voida varata ennen kuin tämä keskustelu on käyty.”

Mikäli siunaamista ei järjestetä, hautausasiat sovitaan suoraan hautausasiain toimistossa, Linnankatu 12. 

Kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan useimmiten seurakunnan hautausmaahan. Seurakunta osoittaa hautapaikan vainajalle. Vuolijoen hautausmaalla on erillinen tunnustukseton alue, johon vainaja voidaan haudata, jos se on ollut hänen tahtonsa.