Erityisryhmät

Leskiryhmä

Leskeytyminen muuttaa kenties jo vuosikymmenien aikana muotoutuneet ja vakiintuneet elämäntavat uudeksi. Seurakunnan leskiryhmä on paikka, jossa aktiivisen suruvaiheen jälkeen katsotaan elämää eteenpäin. Ryhmässä suru saa olla läsnä, mutta tärkeintä on ryhmän tuella löytää elämään uutta sisältöä ja kenties uusia ystävyyssuhteita.

Leskiryhmä kokoontuu keskusseurakuntakodin rippikoulusalissa. Rakennamme toimintaa ryhmäläisten toiveiden ja voimavarojen mukaan.

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »

Syksyinen hiekkatie, jota reunustavat keltaiseksi värinsä vaihtaneet lehtipuut.
Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kehitysvammaistyö

Kehitysvammaistyö tarkoittaa kehitysvammaisten kohtaamista heidän omilla ehdoillaan ja hengellisen sanoman tuomista heidän lähelleen. Siinä palvellaan koko Kainuun aluetta; kehitysvammaisia, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Pappi on käytettävissä myös hoitohenkilökunnan koulutuksia tai keskusteluja varten, esim. kriisien purkutilanteissa.

Kehitysvammaistyön pappi vierailee työ- ja toimintakeskuksissa, ryhmäkodeissa ja erityisopetuksessa sekä tekee kotikäyntejä pyydettäessä.

Yhteistyössä Kainuun seurakuntien kanssa järjestetään jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia.

Kehitysvammaistyön pappi on käytettävissä sielunhoitoa varten; uskon ja elämän kysymysten pohtimiseen sekä äkillisten kriisien kohdatessa. Pappia voi pyytää myös kirkollisiin toimituksiin.

Kainuun seurakuntien kehitysvammaistyö järjestää vuosittain rippikouluja. Ne toteutetaan pienryhmissä leirinä tai päiväkouluna. Näistä tiedotetaan erityisopetuksen kautta. Rippikoulu käydään pääsääntöisesti sinä vuonna kun nuori täyttää 15 vuotta. Koska erityisrippikoulujen ryhmäkoko on pieni, rippikoulu voi joskus olla myös aikaisemmin tai myöhemmin.

Kehitysvammaistyön pappi on Taina-Maija Miettinen, p. 044 7444 121, taina-maija.miettinen(at)evl.fi.
 

Kuulovammaistyö ja kuurojen työ

Kuuron tai huonokuuloisen osallistuminen seurakuntayhteyteen on usein vaikeaa. Kun ei kuule, jää helposti ulkopuoliseksi ja yksin.

Lisätietoja Kuurojen Lähetyksestä

Työ omaishoitajien kanssa

Läheisensä omaishoitajana toimiminen on vaativaa, sitovaa ja usein yksinäistä työtä. Seurakunta on mukana järjestämässä virkistystoimintaa omaishoitajayhdistyksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Lisätietoa omaishoitajuuteen liittyen:
Omaishoitajat- ja läheiset liitto ry
Kainuun omaishoitajat