Sururyhmä

Sururyhmä on kuoleman kautta läheisensä menettäneiden keskusteluryhmä, joka kokoontuu yhteensä seitsemän kertaa. Ryhmäläiset käyvät läpi surua ja muita kuoleman herättämiä tunteita, tapahtumia ja ajatuksia yhdessä toistensa ja ohjaajien kanssa. Tarkoitus on kokemusten jakamisen kautta mennä surussa eteenpäin ja katsoa kohti tulevaisuutta. Ryhmään voi tulla, kun läheisen kuolemasta on kulunut muutama kuukausi.

Alkavista sururyhmistä ilmoitetaan seurakuntalehdessä. Voit kysyä niistä myös diakonissa Anneli Kemppaiselta, anneli.kemppainen@evl.fi tai puh. 08-61721/soittopyyntö.

Aamu sarastaa huurteisella niityllä.
Kuvaaja: Aarne Ormio/KK