Hautajaisten jälkeen

Haudalle on tapana hankkia muistomerkki. Se voi olla hautakivi, risti tai veistos. Seurakunnat eivät edellytä muistomerkin hankintaa eikä sen hankkimisella ole kiire. Ennen hankintaa tulee selvittää, minkä kokoinen ja tyylinen muistomerkki voi olla.

Muistomerkin valmistaja huolehtii muistomerkkiä koskevan hautamuistomerkki-suunnitelman lähettämisestä seurakunnan hautausasiaintoimiston hyväksyttäväksi.

hautamuistomerkki
kuvaaja: Timo Pääkkönen

Vanhaan sukuhautaan haudattaessa sovitaan reunakivien ja muistomerkin siirtämisestä. Omaiset vastaavat haudan hoidosta. He voivat huolehtia siitä itse tai antaa sen seurakunnan tehtäväksi.

Kajaanin seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan hoitaakseen hautoja joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Haudanhoitosopimus tehdään seurakunnan hautausasiain toimiston kanssa.

Kuolinpesä ja perunkirjoitus

Kuolinpesän osakkaat voivat hoitaa kuolinpesän omaisuutta yhdessä. Tällöin omaisuudesta määrääminen edellyttää kaikkien osakkaiden yhteistä päätöstä. Pankit, posti ja eri viranomaiset edellyttävät selvitystä pesänhoitajantoimikelpoisuudesta. Jos pesää hoitaa lähisukulainen, riittää henkilötodistus ja sukuselvitys, josta sukulaisuussuhde selviää. Kuolinpesän hoitaja suorittaa käytettävissä olevista varoista hautajaisiin kuuluvat menot. Nämä maksut ovat ensisijaisia ja menevät muiden maksujen edelle.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden sisällä kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti sille kuolinpesän osakkaalle, jonka hallussa vainajan omaisuus on, yleensä leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava vainajan puoliso, perilliset ja yleistestamentin saaja tai saajat. Varmin tapa on lähettää kutsu kirjallisena, saantitodistuksella varustettuna. Perunkirjoitukseen tarvittavien todistusten ja selvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten toimiin kannattaa ryhtyä ajoissa. Perunkirjoitusta varten tarvitaan mm. virkatodistukset kaikista niistä kotipaikoista, joissa vainaja on ollut kirjoilla täytettyään 15 vuotta. Todistuksista tulee ilmetä myös perilliset.

Virkatodistuksen ja sukuselvityksen tilaaminen »

Jos pesän osakas epäilee, että pesän asioiden hoito ei mene asianmukaisesti, hän voi tehdä käräjäoikeudelle hakemuksen pesän omaisuuden luovuttamisesta pesänselvittäjän hallintaan. Pesä on syytä luovuttaa aina pesänselvittäjän hallintaan, jos tiedossa olevat velat ylittävät pesän varat.

Perukirjasta on kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta jätettävä yksi kappale vainajan kotipaikan verotoimistoon perintöveron määräämistä varten.