Uutiset

Täältä voit lukea Kajaanin seurakunnan tuoreimmat uutiset.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat »

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat »

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston päätöksiä 11. ja 13.6.

14.6.2019 09.42

Kajaanin seurakunnan virastotalon saneeraushanke käynnistyy

​Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 13.6. pidetyssä kokouksessaan, että seurakunnan virastotalon peruskorjaus- ja laajennustyöt toteutetaan. Rakennustyöt vaiheistetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosien 2019–2020 aikana, rakennetaan lisäkerros toimistotiloiksi ja peruskorjataan nykyiset tilat. Toisessa vaiheessa, josta päätetään myöhemmin, tehdään seurakuntasalin laajennustyöt, mikäli tilat ovat toiminnan kannalta välttämättömät.​

Kiinteistöpäällikkö Juha Vornasen tekemän selvityksen mukaan virastotalon tilasuunnittelun perusteena on tilojen helppo muunneltavuus, jotta käyttötarkoitusta voidaan muuttaa tarvittaessa toiminnalliseksi. Tavoitteena on, että virastotalo voisi toimia keskustan alueen monitoimitalona, joka kehittyy toiminnan mukaan. Myös esteetön liikkuminen ja turvallisuus on otettu huomioon.​

Rakennushankkeelle on talousarviossa varattu yhteensä 4,0 M€. Rakennushankkeen kokonaishinnaksi muodostuu ilman seurakuntasalia 3,876 M€. Seurakuntasalin kanssa kokonaishinta on 4,62 M€. Rakennustyöt alkavat viimeistään 1.8.2019 ja valmistuvat 31.5.2020.​

Rakennushankkeesta on tehty seurakuntaohjeiden mukainen lapsivaikutusten lyhyt arviointi, jossa on kuultu erityisnuorisotyöntekijöitä. Virastotalon tiloissa on toiminut erityisnuorisotyön kerhotilat, jotka poistuvat saneerauksen myötä, ja korvaavat tilat on toistaiseksi osoitettu Keskusseurakuntakodilta. Mikäli Keskusseurakuntakoti myydään, erityisnuorisotyölle tulee etsiä kerhotilat muualta kaupungista esimerkiksi vuokraamalla. Rakennushankkeella ei ole muilta osin lapsivaikutuksia. ​

Seurakunnan virastotalon toiminnot siirtyvät rakennustöiden ajaksi väistötiloihin osoitteeseen Lönnrotinkatu 2 C, 2. kerros (valtion virastotalo). Muutto tapahtuu 17.–18.6., jolloin seurakunnan toimistot ovat suljettu.​

Nuorisotoimisto siirtyy Teppanan kerhohuoneistoon, Erätie 12 C 28, ja erityisnuorisotyö Keskusseurakuntakodille, Kirkkokatu 26.​ Diakoniatyön ajanvarausvastaanotto toimii Linnantauksen seurakuntakeskuksessa, Kaplastie 2.​

Kajaanin seurakunnan henkilöstösuunnitelman laatiminen vuosille 2020-2024

 

Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 11.6. pidetyssä kokouksessaan valtuuttaa seurakunnan ohjausryhmän laatimaan alustavan lausunnon henkilöstön vähentämistarpeesta vuosille 2020–2024. Ohjausryhmään kuuluvat kirkkoherra Marko Miettinen, hallintokappalainen Antti Minkkinen ja vs. talousjohtaja Auli Ohtonen sekä luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kaija Patronen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Paavo Enroth ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juuso Kopperoinen. Ohjausryhmälle annettiin myös tehtäväksi päivittää seurakunnan strategia.​

Suunnitelmaan sisältyvät toiminnan painopisteet, joiden kehittäminen vaatii henkilöstöresurssien turvaamista pidemmällä aikavälillä, sekä tehdä arvio niistä toiminnoista, joiden kehittämiseen ei käytetä jatkossa resursseja entiseen tapaan tai joissa työvoiman käyttöä on tehostettava.​ Henkilöstön vähentämistarve on vähintään viisi ja enintään kymmenen henkilötyövuotta kyseisille vuosille. Ohjausryhmä voi tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa tehtävien tarpeen arvioinnissa. Ohjausryhmä jättää lausuntonsa kirkkoneuvostolle 30.11.2019 mennessä.​

Seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä tasapainossa, mutta arvioiden mukaan verovarat tulevat vähenemään pitkällä aikavälillä. Samanaikaisesti kustannukset kasvavat, joten taloutta on tasapainotettava pitkäaikaisesti ja suunnitelmallisesti. Tämän vuoksi on syytä laatia pidempiaikainen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tulevaisuuden työntekijäresurssien tarpeellisuudesta.​