Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten pöytäkirjat » 
Kirkkoneuvoston kokousajankohdat löydät täältä.
Kirkkovaltuuston kokousajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Kirkkovaltuuston esityslista »Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Esityslista on luettavissa noin viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirjan julkaisun jälkeen esityslista ei ole enää nähtävillä.

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä 13.6.2017

Kajaanin seurakunnan yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi yhteistyötoimikunnan lausunnon ja esityksen pohjaksi jatko­toimenpiteille. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Puistolan seurakuntakodista esitetyn vaihtotarjouksen.

Kajaanin seurakunnan yt-neuvottelut on saatu päätökseen

Kajaanin seurakunnan työvoiman vähentämiseen liittyvä yhteistoimintamenettely (tuta-menettely) on saatu päätökseen. Yhteistyötoimikunta kävi toukokuun loppuun mennessä läpi kaikki seurakunnan keskeiset toiminnot tuta-neuvotteluissa, joissa arvioitiin kaikkia seurakunnan nykyisiä tehtäviä. Yhteistyötoimikunnan neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen esitys, jonka Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6. pidetyssä kokouksessaan. Syynä neuvottelujen käynnistämiseen oli verotulojen merkittävä väheneminen vuonna 2016, mikä on jatkunut myös tänä vuonna.

Kajaanin seurakunnan säästötavoitteena olivat 500 000 euron säästöt talousarviovuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019–2020 sekä enintään kymmenen henkilötyövuoden vähennys. Säästöt löydettiin ilman irtisanomisia. Tämä toteutuu, kun kaikkia vapautuvia virkoja ja toimia ei täytetä. Myös sijaisten palkkaamista tarkastellaan kriittisesti.

Lisäksi säästöjä syntyy kiinteistöistä luopumisten kautta. Puistolan seurakuntakoti on jo myynnissä sekä kaksi kerhohuoneistoa tullaan myymään. Seurakunnan toimintojen tehostaminen toteutetaan organisaatiouudistuksen avulla. Virkojen ja toimien työnkuvia muutetaan laaja-alaisemmaksi. Työn painotus siirtyy aluetyöstä entistä enemmän työalakohtaiseksi, kun työntekijät toimivat aikaisempaa enemmän koko seurakunnan alueella.

Seurakunnan säästötavoitteet edellyttävät tehtävien uudelleen organisointia sekä työalakohtaista tehtävien priorisointia. Tehtävien uudelleen organisoiminen merkitsee hallinnon keventämistä ja henkilöstön työpanoksen suuntaamista entistä enemmän suorittavaan työhön. Väliportaan esimiestehtävien määrää vähennetään. Säästöjä toimintakuluihin syntyy myös henkilökunnan vähenemisen myötä.

Tavoitteena on, että Kajaanin seurakunnan nykyiset toiminnot voidaan pääosin säilyttää. Muutoksia yksittäisiin toimintamuotoihin voi silti tulla organisaatiomuutoksen vuoksi. Välttämättömien virkojen ja toimien osalta kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota rekrytoitavien henkilöiden laaja-alaiseen osaamiseen. Seurakunta varautuu samalla myös siihen, että verotulot tulevat edelleen pienenemään kirkosta eroamisen vuoksi. Tämä merkitsee toimintojen tehostamista myös tulevaisuudessa.

Talousjohtaja Pasi Mäkelä toteaa, että ratkaisut ovat löytyneet työnantajan ja työntekijöiden yhteisen näkemyksen kautta. ”Yhteistyöllä toimintoja voidaan myös tehostaa siten, että seurakunnan toiminnan laadusta ei tarvitse tinkiä.”

 

Puistolan seurakuntakodin myynti

Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Puistolan seurakuntakodista esitetyn vaihtotarjouksen. Tarjouksessa tarjotaan seurakunnalle vastineeksi seurakuntatalosta rivitalo-osakehuoneiston osakkeita, jotka oikeuttavat 3h+k+s=82 m2 huoneiston hallintaan. Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää, että asunnon tarkastuksessa havaitut korjaustyöt suoritetaan loppuun. Mikäli asunto myydään ennen kirkkohallituksen vahvistamista, kirkkoneuvosto hyväksyy myyntihinnaksi 100.000,00 €. Lisäksi kirkkoneuvosto alistaa päätöksen kirkkovaltuuston sekä edelleen tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

14.6.2017 16.00