Päätöksenteko

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toiminkertomuksen. Se päättää tuloveroprosentin suuruuden, seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valinnasta, seurakunnan kiinteistöjen rakentamisesta sekä hautausmaiden perustamisesta ja hautaustoimen maksuista. Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat sekä osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan.

Kirkkoneuvosto panee päätökset täytäntöön

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon kymmenen jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, johtaa sen toimintaa, hoitaa taloutta ja omaisuutta sekä muutenkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee myös kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee sen päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii julistus-, palvelu- ja kasvatustoiminnan johtokunnat, jotka valmistelevat asioita.

Luottamushenkilön tehtävät pähkinänkuoressa

  • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
  • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • päättää työntekijävalinnoista
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
  • luo kirkon julkisuuskuvaa
  • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
  • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Hallinnon päätökset:

Marko Miettinen, kirkkoherra, marko.miettinen@evl.fi, p. 044 7444 220.

Auli Ohtonen, vt. talousjohtaja, auli.ohtonen@evl.fi, p. 044 7444 280.