Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä kihlakumppanien on pyydettävä avioliittoesteiden tutkintaa joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta tai mistä tahansa maistraatista. Esteiden tutkinta-aika on 7 vrk, ja tästä saatu todistus on voimassa 4 kuukautta.

Sunnuntain pääjumalanpalveluksessa rukoillaan avioliittoaikomuksensa ilmoittaneiden puolesta. Tiedon julkistaminen edellyttää, että siihen on kihlakumppaneiden suostumus. Seurakunnan jäsenen avioliittoaikomus voidaan kihlaparin pyynnöstä lukea myös siinä tapauksessa, että esteet on tutkinut muu seurakunta tai maistraatti.

Kuvaaja: Kirkkohallitus / Aarne Ormio

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev.lut. kirkon jäseniä tai toinen on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.

Mikäli avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä, naimisiin meneville annetaan todistus vihkimistä varten aikaisintaan seitsemäntenä päivänä esteiden tutkinnan pyytämisestä. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Avioliiton esteiden tutkintalomake täytetään kirkkoherranvirastossa tai sen voi lähettää täytettynä kirkkoherranvirastoon myös postitse osoitteeseen Kajaanin kirkkoherranvirasto, PL 87, 87101 Kajaani. Avioliiton esteiden tutkintalomakkeen voit ladata tästä. Jos postitat lomakkeen, muista pyytää siihen kahden todistajan allekirjoitukset. Esteettömyystodistus tulee toimittaa vihkivälle papille viimeistään vihkitoimituksen yhteydessä.

Lue lisää häistä »