Uutiset

Täältä voit lukea Kajaanin seurakunnan tuoreimmat uutiset.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat »

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat »

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä (29.9.)

2.10.2020 14.45

Kirkkoneuvosto valitsi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin virkaan musiikin maisteri Jussi Keinosen. Perusteluina todetaan Jussi Keinosen vuorovaikutustaidot musiikkinäytteessä, erityisesti kuoron johtamisessa sekä haastattelutilanteessa. 
Jussi Keinonen on toiminut Kajaanin seurakunnan B-kanttorin viransijaisena 27.2.2020 alkaen. Lisäksi hän on työskennellyt mm. Pieksämäen seurakunnan B-kanttorin viransijaisena 1.2.2019-30.4.2019 sekä Nurmeksen seurakunnan, Puijon seurakunnan ja Sysmän seurakunnan kesäkanttorina. 

Kajaanin seurakunta asetti nuorisotyönohjaajan viran auki
Nuorisotyöohjaajan virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Nuorisotyön tiimissä on seitsemän nuorisotyönohjaajaa, oppilaitospappi, ja nuorisotyön kappalainen joka toimii lähiesimiehenä. Viran tehtävänkuva painottuu varhaisnuorisotyöhön 7–14 -vuotiaiden parissa ja erityisesti kerhotyöhön, sen kehittämiseen, ja yli 15-vuotiaiden kerhonohjaajien kouluttamiseen, ja ohjaamiseen. Tehtäviä on myös varhaisnuorisotyön leirityössä. Tehtävään kuuluu myös kouluyhteyshenkilönä toimiminen Kajaanin peruskouluihin päin, sekä omien nimikkokoulujen kanssa toimiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön. Hakijalta toivotaan tiimityöskentelyn osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme kykyä verkostoitumiseen sekä halua uudistaa rohkeasti seurakunnan kerhotoimintaa. Odotamme myös hyviä viestinnällisiä ja tietoteknisiä valmiuksia. Vastaavasti tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua entistä paremmaksi nuorisotyön-, rippikoulutyön ja viestinnän osaajaksi. Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto. Valmistuvat huomioidaan. Viran peruspalkka on 2.380,95 euroa vaativuusryhmässä 502. Lisäksi maksetaan KirVESTES:n liitteen 1 mukaista työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä pyytää valitut hakijat haastatteluun. Valinnassa tullaan käyttämään soveltuvuusarviointia. Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR:n kautta perjantaihin 23.10.2020 klo 15.00 mennessä.