Uutiset

Täältä voit lukea Kajaanin seurakunnan tuoreimmat uutiset.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat »

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat »

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 2.6.

3.6.2020 13.10

Aatamin tilan myynti

Kirkkoneuvosto hyväksyi tiistaina 2.6. pidetyssä kokouksessaan Terrafame Oy:n esittämän ostotarjouksen Aatamin tilasta ja samalla luopuu Aluehallintoviranomaisen määräämistä korvauksista sekä keskeyttää käräjäoikeudessa vireillä olevan korvausvaatimuksensa. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää Aatamin tilan myyntipäätöksen edelleen kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin sekä kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Terrafame Oy:n ostotarjous vastaa tilan puuston ja virkistysalueen nykyarvoa.

Kivijärvellä sijaitsevalla Aatamin metsätilalla on järven rantaan kaavoitettu retkeily- ja virkistysalue, jossa sijaitsee erityisnuorisotyön käytössä ollut retkeilymaja, sauna ja aittarakennus. Retkeilytilaa ei ole voitu käyttää vuodesta 2011 lähtien, jolloin Kivijärven vedelle asetettiin käyttökielto.

Seurakunnan talousnäkymiä

Koronaviruspandemia on aiheuttanut suuria vaikeuksia talouden arviointiin. Kirkkoneuvosto keskusteli koronatilanteen vaikutuksista seurakunnan talouteen ja tulevaisuudennäkymiin.

Medialähetystyön yhteistyösopimus

Seurakunta jatkaa yhteistyötä Medialähetys Sanansaattajat ry:n kanssa. Sopimuspäivitys koskee Kroatian kirkon ja Kutinan seurakunnan toteuttamaa radio- ja medialähetystyötä sekä Venäjällä tehtävää medialähetystyötä. Tavoitteena on tukea molempia kohteita 10 000 eurolla vuodessa.

Diakonian virka

Diakonian virkaan valittiin diakoni Satu Virrankari. Hänet todettiin virkaan sopivimmaksi sekä haastattelun että soveltuvuustestin perusteella. Virkaa haki viisi henkilöä.