Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten pöytäkirjat » 
Kirkkoneuvoston kokousajankohdat löydät täältä.
Kirkkovaltuuston kokousajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Kirkkovaltuuston esityslista »Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Esityslista on luettavissa noin viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirjan julkaisun jälkeen esityslista ei ole enää nähtävillä.

Uutislistaukseen

Kajaanilaisilla myönteinen kuva seurakunnasta

4.3.2019 16.30

Kajaanin seurakunnan ja sen toiminnan tunnettuutta ja mielikuvaa kartoitettiin tammikuussa toteutetun tutkimuksen avulla.

Kyselyn tavoitteena oli myös saada tietoa siitä, mihin suuntaan kaupungin asukkaat toivovat seurakunnan toimintaa kehitettävän ja miten seurakunnan viestintä tavoittaa kajaanilaiset. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään tulevaa toimintaa suunniteltaessa.

Kyselytutkimuksen toteutti IROResearch-tutkimuslaitos. Puhelinhaastatteluihin vastasi yhteensä 400 kajaanilaista. Vastaajia oli kaikista yli 18-vuotiaiden ikäluokista. Tutkimus kohdistui niin seurakunnan jäseniin kuin kirkkoon kuulumattomiinkin.

Kyselyyn vastanneiden kajaanilaisten mielestä seurakunta on luotettava, suvaitsevainen, avoin, tärkeä ja läheinen. Vastaavasti seurakuntaa ei juuri pidetty epäluotettavana, merkityksettömänä, suvaitsemattomana, sulkeutuneena tai kangistuneena.

Tutkimuksessa kysyttiin, minkälainen kokemus seurakunnasta oli syntynyt viimeisimmän kohtaamisen aikana. Peräti kolme neljäsosaa vastaajista oli pitänyt kokemustaan hyvänä, ja vain kaksi prosenttia oli nähnyt kohtaamisen kielteisessä valossa. Kokonaiskuva seurakunnasta ja sen toiminnasta oli siis kaiken kaikkiaan hyvin myönteinen.

Kun tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, mitä toimintoja he pitivät kaikkein tärkeimpinä ja arvostetuimpina, esiin nousivat seurakunnan tuki elämän kriiseissä, läsnäolo elämän tärkeissä hetkissä, vapauden antaminen olla kristitty omalla tavallaan sekä huolenpito vähäosaisista ja vanhuksista.

Kun kysyttiin, mihin toimintoihin seurakunnan tulisi keskittyä, toiveena oli tekemisen järjestäminen lapsille, perheille ja nuorille, ikääntyneiden tukeminen sekä muutenkin auttamistoiminta laaja-alaisesti.

Kolme neljäsosaa vastaajista kertoi kohdanneensa seurakunnan mediassa. Kolmella neljäsosalla oli kokemus seurakunnan kohtaamisesta sen omissa toimitiloissa, mukaan lukien hautausmaat. Hieman yli puolet vastanneista oli osallistunut seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin, ja yli 40 prosenttia oli saanut seurakunnalta postia ja osallistunut jumalanpalveluksiin.

Tietoa Kajaanin seurakunnasta oli saatu Kotiseurakuntani-lehdestä (74 %), muista lehdistä (44 %) ja seurakunnan nettisivuilta (34 %). Jotakin seurakunnan radio-ohjelmaa oli vuoden aikana seurannut 32 % kajaanilaisista. Suosituin ohjelma oli jumalanpalvelus. Kotiseurakuntani-lehti oli kajaanilaisille tärkeä. Vastaajista 70 % oli joko lukenut tai vähintään selaillut viimeisintä seurakuntalehteä.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua tarkemmin tästä.