Uutiset

Täältä voit lukea Kajaanin seurakunnan tuoreimmat uutiset.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat »

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat »

Kirkkovaltuuston kokouksen päätöksiä 24.5.

25.5.2018 10.13

Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 24.5. pidetyssä kokouksessaan Pappila-kiinteistön yhtiöittämisestä asunto-osakeyhtiöksi, hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen, asetti vaalilautakunnan syksyn seurakuntavaaleihin sekä hyväksyi seurakunnan vapaaehtoistyön strategian vuosille 2018-2020.

Pappila-kiinteistön yhtiöittäminen asunto-osakeyhtiöksi

Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi perustettavan Asunto Oy Seurakunnan Pappilan perustamissopimuksen.

Seurakunnan kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen ja talousjohtaja Pasi Mäkelä ovat kirkkoneuvoston valtuuttamina valmistelleet Pappilan kiinteistön yhtiöittämistä asunto-osakeyhtiöksi Vornasen tekemän selvityksen pohjalta. Yhtiöittämisen tarkoituksena on ollut koota seurakunnan omistamat asunto-osakkeet seurakunnan omaan hallintaan. Ensisijaisesti perustettavan yhtiön asunto-osakkeet myydään seurakunnan hallinnoimille rahastoille, mutta se mahdollistaa tulevaisuudessa myymisen myös yksityishenkilöille.

Osoitteessa Kirkkokatu 26 sijaitseva Pappila on peruskorjattu vuonna 1999, eikä kiinteistön kunnossapitomenoissa ole kymmenen vuoden sisällä odotettavissa suurempia korjaustöitä. Kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee seurakunnan toimisto- ja toimitiloja. Ylemmissä kerroksissa on kaksitoista vuokrattua asuinhuoneistoa sekä seurakunnan vierashuoneisto.

Tilinpäätös 2017

Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä päätti tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. Tilikauden 2017 tulokseksi hyväksyttiin 402.050,75 euroa.

 

Hyvään tulokseen päästiin, sillä toimintatuotot ja verotulot toteutuivat 100-prosenttisesti, ja toimintakulut puolestaan 92-prosenttisesti. Alkuvuonna 2017 toteutettu tuta-menettely ohjasi loppuvuoden toimintaa. Säästöjä syntyi henkilöstökuluissa, sillä virkojen täytöissä odotettiin kokonaisratkaisua ja sijaisten palkkaamiseen käytettiin hankintaa. Ostojen säästöt viittaavat kustannustietoisuuden kasvamiseen ja harkinnan käyttöön.

Talousjohtaja Pasi Mäkelä totesi, että säästöjä syntyi tasaisesti kaikilla toimialoilla:

”Hyvä tulos ei kuitenkaan saa hämärtää pitkää tähtäintä, sillä seurakunnan jäsenmäärän odotetaan laskevan edelleen yli prosentilla vuodessa. Hyvän tuloksen luomaa puskuria tarvitaan jatkossa, sillä seurakunnalla on edessään myös suuria korjausinvestointeja.”

Vuonna 2017 seurakunnan jäsenmäärä laski 553 hengellä eli 2,0 %, kun vuonna 2016 lasku oli 250 henkeä ja 0,9 %. Kastettujen määrä on kääntynyt laskuun, mikä osaltaan vaikutti jäsenmäärän vähenemiseen.

Vaalilautakunnan asettaminen seurakuntavaaleihin 2018

Kirkkovaltuusto asetti vaalilautakunnan, johon valittiin kirkkoherra Marko Miettinen, Erkki Moilanen, Jouko Säily, Anja Jokelainen, Ritva Kivilahti, Tyyne Immonen ja Jouko Härkönen. Varajäseniksi asetettiin Lauri Suorsa, Raimo Tornberg, Ari Toppinen, Osmo Latvakangas, Raili Salonen ja Marjatta Hautala.

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Moilanen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Kirkolliskokous on hyväksynyt vaalisäännöksiä koskevat muutokset kirkkolakiin ja kirkon vaalijärjestykseen. Seurakuntavaalit vuonna 2018 ovat marraskuun 18. päivänä, kun aiemmin varsinainen vaalipäivä on ollut marraskuun toinen sunnuntai, jolloin vietetään isänpäivää. Säännöksen myötä vaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen, vaalitoimitsijan ja -avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat ja seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva tai hänen läheisensä ei voi enää toimia kyseisessä tehtävässä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tästä johtuen hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Kajaanin seurakunnassa vaaleja koskevat kuulutukset, ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Koti-Kajaanissa, Kotiseurakuntani-lehdessä sekä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistyön strategian hyväksyminen vuosille 2018-2020

Kirkkovaltuusto hyväksyi Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistyön strategian vuosille 2018-2020. Strategian tavoitteena on, että seurakuntalaiset ovat aktiivisia toimijoita yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa, ja ovat mukana linjaamassa, suunnittelemassa, toteuttamassa sekä arvioimassa seurakunnan toimintaa.

Koko kirkon vapaaehtoistoiminnan perustehtävä on kutsua ihmisiä osallisuuteen ja tarjota jokaiselle mahdollisuus antaa aikaansa ja osaamistaan yhteiseen käyttöön. Vapaaehtoistoiminta ei ole erillinen toimintamuoto vaan tapa elää todeksi kristillistä uskoa. Siksi se ei voi olla vain yhden työalan vastuulla, vaan läpäisee koko seurakunnan kentän.

Vapaaehtoistyön strategian valmistelivat Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja Tuula Haataja, vs. vapaaehtoistyön koordinaattori Anne-Maarit Pettersson, nuorisotyönohjaaja Niina Hautala, diakoniatyöntekijä Paula Sirviö ja vastaava diakoniatyöntekijä Elina Ingman.

 

« Uutislistaukseen