Hyppää sisältöön

Tietoa seurakuntavaaleista

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Seurakuntavaaleissa äänestetään oman seurakunnan ehdokkaita

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on jokaisella kirkon jäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 16 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään vaalivuoden elokuun 15. päivänä.

Äänestä ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen, mutta voit antaa äänesi vain oman seurakuntasi ehdokkaalle. Vaalipäivänä 20.11. äänestäminen tapahtuu kotiseurakuntasi äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyspaikat vaihtelevat seurakunnittain.

Kotiäänestys on mahdollinen äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu joko kirjallisesti (ilmoittautumislomake kotiäänestykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä, pdf 182 kt) tai puhelimitse seurakuntatoimistoon puh. (08) 61 721. Seurakuntatoimisto on avoinna ma-pe klo 9-15. Poikkeuksena maanantai 24.10., jolloin seurakuntatoimisto on suljettu. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 4.11.2022 ennen klo 16.

Huom! Jos olet muuttanut uuden seurakunnan alueelle 15.8. jälkeen, käytät äänioikeutta vanhassa seurakunnassasi.

Mistä luottamushenkilöt seurakunnissa päättävät?

Kirkkovaltuusto

 • seurakunnan korkein päättävä elin
 • päättää kirkollisveroprosentista
 • päättää seurakunnan talousarviosta
 • vahvistaa tilinpäätöksen
 • päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä
 • päättää rakennushankkeista
 • valitsee kirkkoneuvoston ja johtokunnat
 • hyväksyy seurakunnan strategiat

Kirkkoneuvosto

 • kokoontuu noin kerran kuukaudessa
 • johtaa seurakunnan toimintaa
 • edistää hengellistä elämää
 • päättää seurakunnan talousarviorahojen käytöstä eli hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • valitsee seurakunnan työntekijät kirkkoherraa lukuun ottamatta
 • antaa lausuntoja kirkkovaltuustossa päätettävistä asioista
 • päättää yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan kirkon ja muiden tilojen käytöstä

Muut vaikutusmahdollisuudet

 • Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja kirkon taloudesta.

Äänestysaktiivisuus viime seurakuntavaaleissa

Viime seurakuntavaaleissa 2018 Kajaanin seurakunnassa äänesti 13,5 prosenttia äänioikeutetuista. Uurnilla kävi yhteensä 22 091 ihmistä. 

> Kokouspäätöksiin voi tutustua verkkosivuillamme