lapset leikkimässä sisällä

Iltapäivätoiminta koululaisille

Seurakunnan koululaisten iltapäivätoiminta on opetushallituksen laatiman aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaista toimintaa. Koululaisten iltapäivätoimintaryhmät kokoontuvat koulupäivinä klo 12–16.30 ja ne ovat tarkoitetut 1–2 (3) luokan oppilaille, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa. 
Seurakunnan iltapäivätoiminta tukee monipuolisesti lapsen hyvinvointia huomioiden toiminnassa lapsen kristillisen kasvatuksen, leikin, liikunnan, ulkoilun, levon ja askartelun. Teemme yhteistyötä kodin ja koulun kanssa. Iltapäivätoimintaa järjestetään srk:n omissa tiloissa sekä Kätönlahden koululla.  
 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti Wilman kautta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä erillisellä hakemuksella. Hakemuksen voi toimittaa myös paperilomakkeena kaupungin talolle. Hakemuksia vastaanotetaan koko lukuvuoden ajan. Toimintaan tulee hakea vuosittain. Lomakkeeseen pääsee koululta saamilla tunnuksilla.  Pääset Wilmaan tästä.

Myös 2. luokalle menevien ja nykyisten iltapäivätoiminnassa olevien lasten osalta tulee hakea iltapäivätoimintapaikkaa koulun Wilma-järjestelmän kautta. Kolmannelle luokalle menevät palauttavat kirjallisen hakemuksen seurakunnan toimintapisteisiin. Hakemuslomakkeita saa tällöin seurakunnan toimintapisteistä.

Toimintamaksut:

Koululaisten toimintamaksu on kiinteä kuukausimaksu. *Säännölliseksi katsotaan tilanne, joka kestää vähintään 3 kk. 

enintään 4 tuntia päivässä,  80e/kuukausi
tarve enintään 10 päivää kuukaudessa (säännöllinen)*,  40e/kuukausi
yli 4 tuntia päivässä, 100e/kuukausi
tarve enintään 10 päivää kuukaudessa (säännöllinen)*, 50e/kuukausi
yksittäinen päivämaksu 10 e/päivä

Iltapäivätoiminnassa myönnetään sisaralennus (-50%) vanhimmalle lapselle, mikäli perheestä useampi lapsi osallistuu koululaistoimintaan.

Maksuihin avustusta:

Vanhemmille, jotka toimittavat perheen tulotiedot ja avustushakemuksen seurakunnan taloustoimistoon joko maksun alentamista tai poistamista varten, maksu määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Toimintamaksua tarkistetaan seuraavan kk:n alusta, kun vanhemmat ovat toimittaneet tulotiedot, ei takautuvasti. Yksittäiset päivämaksut eivät ole tulosidonnaisia.

Varhaiskasvatuksen maksualennushakemuslomakkeenLinkki avautuu uudessa välilehdessä voi tulostaa ja palauttaa omaan kerhopisteeseen tai Kajaanin seurakuntakeskukseen osoitteeseen Linnankatu 12, 87100 Kajaani. Kerhopisteistä saa myös maksualennushakemuksia. 

Toimipaikat:

Laajankankaan kerhohuone, Laajankankaankatu 13, p. 044 7444 579

Lehtikankaan seurakuntakeskus, Mäntykatu 6, p. 044 7444 216

Kuurnan kerhopiste, Linnantaustie 55A, p. 044 7444 578

Kätönlahden koulu, Kätönkuja 7, p. 044 7444 213

Lohtajan kerhohuone, Satumaantie 4, p. 044 7444 580

Nakertajan seurakuntakoti, Muramaantie 6, p. 044 7444 200

 

Lautapellien laatikoita ja taustalla lapsia pelaamassa