Nöpö-pupu lasten käsien päällä

Koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa. Ryhmät kokoontuvat koulupäivinä klo 12–16.30 ja ryhmät ovat tarkoitettu 1–2 (3) luokan oppilaille, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa. 
Toiminta tukee monipuolisesti lapsen hyvinvointia huomioiden toiminnassa lapsen kristillisen kasvatuksen, leikin, liikunnan, ulkoilun, levon ja kädentaidot. Teemme yhteistyötä kodin ja koulun kanssa. Iltapäivätoimintaa järjestetään srk:n omissa tiloissa sekä Kätönlahden koululla.  

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta. (Hakemukset > Tee uusi hakemus > Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan). 

Muistattehan että toimintaan tulee hakea vuosittain vaikka lapsi olisi jo iltapäivätoiminnassa. Hakemuksen voi toimittaa myös paperilomakkeena kaupungin talolle. Hakemuksia vastaanotetaan koko lukuvuoden ajan. Kolmannelle luokalle menevät palauttavat kirjallisen hakemuksen seurakunnan toimintapisteisiin. Hakemuslomakkeita saa tällöin seurakunnan toimintapisteistä.

Pääset Wilmaan tästä.

Toimintamaksut

Koululaisten toimintamaksu on kiinteä kuukausimaksu.
*Säännölliseksi katsotaan tilanne, joka kestää vähintään 3 kk. 

Enintään 4 tuntia päivässä - 80e/kuukausi
Enintään 10 päivää kuukaudessa (säännöllinen)* - 40e/kuukausi

yli 4 tuntia päivässä - 100e/kuukausi
tarve enintään 10 päivää kuukaudessa (säännöllinen)* - 50e/kuukausi

yksittäinen päivämaksu - 10 e/päivä

Iltapäivätoiminnassa myönnetään sisaralennus (-50%) vanhimmalle lapselle, mikäli perheestä useampi lapsi osallistuu koululaistoimintaan.

Maksuihin avustusta

Vanhemmille, jotka toimittavat perheen tulotiedot ja avustushakemuksen seurakunnan taloustoimistoon joko maksun alentamista tai poistamista varten, maksu määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Toimintamaksua tarkistetaan seuraavan kk:n alusta, kun vanhemmat ovat toimittaneet tulotiedot, ei takautuvasti. Yksittäiset päivämaksut eivät ole tulosidonnaisia.

Varhaiskasvatuksen maksualennushakemuslomakkeen voi tulostaa tästä ja palauttaa omaan kerhopisteeseen tai Kajaanin seurakuntakeskukseen osoitteeseen Linnankatu 12, 87100 Kajaani tai sähköpostilla kirsi.rissanen@evl.fi. Maksualennuslomakkeita saa myös toimipisteistä. 

Toimipaikat ja yhteystiedot:

Laajankankaan kerhohuone, Laajankankaankatu 13, p. 044 7444 579
Ohjaajat: Iida Sutinen ja Johanna Mård

Lehtikankaan seurakuntakeskus, Mäntykatu 6, p. 044 7444 216
Ohjaajat: Minna Kuntsi, Emmi Väisänen ja Marjo Partanen

Kuurnan kerhopiste, Linnantaustie 55A, p. 044 7444 578
Ohjaajat: Elsa Karjalainen, Katja Pelimanni ja Sari Raudaskoski

Kätönlahden koulu, Kätönkuja 7, p. 044 7444 213
Ohjaajat: Niina Moilanen ja Eila Löhönen

Lohtajan kerhohuone, Satumaantie 4, p. 044 7444 580
Ohjaajat: Tarja Vesala-karppinen, Sari Raudaskoski ja Aila Anttonen

Nakertajan seurakuntakoti, Muramaantie 6, p. 044 7444 200
Ohjaajat: Antti Mustonen ja Minna Heikkinen

Ystävä on tärkeä laulun on saveltänyt ja sanoittanut lastenohjaaja Antti Mustonen ja Nakertajan iipan lapset