Sururyhmä

Sururyhmä on kuoleman kautta läheisensä menettäneiden keskusteluryhmä, joka kokoontuu yhteensä noin seitsemän kertaa. Ryhmäläiset käyvät läpi surua ja muita kuoleman herättämiä tunteita, tapahtumia ja ajatuksia yhdessä toistensa ja ohjaajien kanssa. Tarkoitus on kokemusten jakamisen kautta mennä surussa eteenpäin ja katsoa kohti tulevaisuutta. Ryhmään voi tulla, kun läheisen kuolemasta on kulunut muutama kuukausi.

Kevään 2020 sururyhmä on aloittanut. Seuraava uusi ryhmä alkaa syksyllä 2020. Ryhmän alkamisesta tiedotetaan seurakuntalehdessä.

Aamu sarastaa huurteisella niityllä.
Kuvaaja: Aarne Ormio/KK