Erityisryhmät

Erityisryhmille suunnattu toiminta kokoaa yhteen samanlaisessa elämätilanteessa olevia ihmisiä. 

Leskiryhmä

Leskeytyminen muuttaa kenties jo vuosikymmenien aikana muotoutuneet ja vakiintuneet elämäntavat uudeksi. Seurakunnan leskiryhmä on paikka, jossa aktiivisen suruvaiheen jälkeen katsotaan elämää eteenpäin. Ryhmässä suru saa olla läsnä, mutta tärkeintä on ryhmän tuella löytää elämään uutta sisältöä ja kenties uusia ystävyyssuhteita.

Leskiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Rakennamme toimintaa ryhmäläisten toiveiden ja voimavarojen mukaan. Kokoontumisajat löydät  Tapahtumat-välilehdeltä hakusanalla leskiryhmä.

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Syksyinen hiekkatie, jota reunustavat keltaiseksi värinsä vaihtaneet lehtipuut.
Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kehitysvammaistyö

Kehitysvammaistyö on hengellisen sanoman tuomista jokaisen lähelle. Jokainen Kainuun seurakunta tekee työtä omalla alueellaan kehitysvammaisten parissa. Lisäksi Kainuun seurakuntien vammaistyön pappi palvelee koko Kainuun alueen kehitysvammaisia. Pappi kohtaa kehitysvammaisia, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Pappi on käytettävissä  hoitohenkilökunnan koulutuksia tai keskusteluja varten. Pappia voi pyytää myös kriisien purkutilanteisiin.

Vammaistyön pappi vierailee työ- ja toimintakeskuksissa, ryhmäkodeissa ja erityisopetuksessa sekä tekee kotikäyntejä pyydettäessä.

Kaikki Kainuun seurakunnat järjestävät selkokielisiä jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia erityisesti kehitysvammaisille ja muille selkokieltä tarvitseville 1-3 kertaa vuodessa. Tietoa saa joka seurakunnan omilta sivuilta tai sanomalehdistä sekä Kajaanissa Kotiseurakuntani- lehdestä.

Vammaistyön pappia voi pyytää sielunhoitoa ja keskustelua varten. Hänen kanssaan voi keskustella uskon ja elämän kysymyksistä, ihmissuhteista sekä äkillisistä elämän kriiseistä. Pappia voi pyytää myös kirkollisiin toimituksiin.

Kainuun seurakuntien vammaistyö järjestää vuosittain rippikouluja. Ne toteutetaan pienryhmissä leirinä tai päiväkouluna. Usein rippikoulu on Kajaanissa, mutta tarpeen mukaan muuallakin. Rippikouluista tiedotetaan syksyisin erityisopetuksen kautta. Rippikoulu käydään pääsääntöisesti sinä vuonna kun nuori täyttää 15 vuotta. Joskus se voi olla myös aikaisemmin tai myöhemmin.

Vammaistyön pappi on Taina-Maija Miettinen, p. 044 7444 121, taina-maija.miettinen(at)evl.fi.

Lisätietoa verkossa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:stä.

Kuulovammaistyö ja kuurojen työ

Kuuron tai huonokuuloisen osallistuminen seurakuntayhteyteen on usein vaikeaa. Kun ei kuule, jää helposti ulkopuoliseksi ja yksin. Kajaanissa toimii kuurojen lähetyspiiri kerran kuukaudessa. Lisätietoja saa Taina-Maija Miettiseltä, p. 044 7444 121. 

Lisätietoa kuulovammaistyöhön ja kuurojen työhön liittyen verkossa:

Kuurojen Lähetys
Kuurojen Liitto

Kainuun alueen kuurojen papin tavoittaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kautta.

Näkövammaistyö

Kajaanin seurakunta tekee yhteistyötä Kainuun Näkövammaisten yhdistyksen kanssa. Äänipiste-lehteen toimitetaan hartauksia ja muuta materiaalia.

Lisätietoja verkossa Kainuun Näkövammaiset ry:stä. 

Työ omaishoitajien kanssa

Läheisensä omaishoitajana toimiminen on vaativaa, sitovaa ja usein yksinäistä työtä. Seurakunta on mukana järjestämässä virkistystoimintaa omaishoitajayhdistyksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Lisätietoa omaishoitajuuteen liittyen verkossa:

Omaishoitajat- ja läheiset liitto ryLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Kainuun omaishoitajatLinkki avautuu uudessa välilehdessä