Uutiset

Täältä voit lukea Kajaanin seurakunnan tuoreimmat uutiset.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat »

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat »

 • Kirkkoneuvoston kokouksen asialista (10.11.)

  5.11.2015 15.01

  Kirkkoneuvoston kokous järjestetään tiistaina 10.11. klo 17 seurakunnan virastotalolla.
 • Talousjohtajan virkaa haki 17 henkilöä

  28.10.2015 09.15

  Kajaanin evl. seurakunnan talousjohtajan virkaa haki 23.10.2015 mennessä 17 henkilöä.
 • Kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä 6.10.

  5.10.2015 09.23

  Kajaanin seurakunnan strategia pohjautuu Kirkon kokonaisstrategiaan, Kuopion hiippakunnan painopisteisiin ja vuoden 2014 piispantarkastusasiakirjoihin. Strategian pohjana on käytetty myös luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa käytyjä neuvotteluja ja heiltä saatuja aineistoja.
 • Talousjohtajan virka auki

  22.9.2015 19.47

  Talousjohtajan tehtävänä on vastata seurakunnan kanslia-, talous-, kiinteistö- ja hautaustoimen sekä henkilöstö- ja palkkahallintoon liittyvistä tehtävistä. Talousjohtaja huolehtii, että seurakunnan taloutta ja omaisuutta hoidetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, johtaa ja valvoo taloustoimiston ja sen henkilöstön työskentelyä näiden lähimpänä esimiehenä sekä valmistelee ja esittelee alaansa kuuluvat asiat kirkkoneuvoston kokouksessa.
 • Kirkkovaltuuston päätöksiä 22.9.

  22.9.2015 19.44

  Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa yhden vahtimestarin ja toimistosihteerin viran 1.11.2015 alkaen sekä lapsityönohjaajan viran 1.3.2016 alkaen.
 • Pakolaiskriisiä helpotetaan Kajaanin seurakunnassa

  8.9.2015 10.22

  Turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen satoja päivittäin. Hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa. Kristillisyyteen on aina kuulunut reagoiminen toisen ihmisen hätään. Tähän velvottaa myös Geneven vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (pakolaissopimus) ja muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä EU-lainsäädäntö.
 • Kirkkoneuvoston päätöksiä 25.8.

  25.8.2015 20.32

  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Toivo Sistoselle eron talousjohtajan virasta 1.2.2016 lukien, ja että se julistaa talousjohtajan viran haettavaksi 23.10.2015 mennessä.
 • Kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä 4.8.2015

  13.8.2015 15.39

  Kajaanin seurakunnan henkilöstöstrategiassa on arvioitu, että vuosina 2015–2018 henkilöstön arvioitu vähentämistarve on 6–7 vakinaista palvelussuhdetta. Henkilöstön vähentäminen on osa seurakunnan talouden sopeuttamiskeinoja. Henkilöstöstrategiaan on myös kirjattu, että vähennyksiä joudutaan tekemään kaikilla toimialoilla.
  Kajaanin seurakunnassa on kolme lapsityönohjaajan virkaa, josta yhtä esitetään lakkautettavaksi 1.3.2016 alkaen kirkkovaltuustolle. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että Paula Sirviö siirtyy Karoliinan kamarin toiminnanohjaajaksi 1.9.2015 alkaen. Sirviö on valmistunut nuorisotyönohjaajaksi 1994 ja lähihoitajaksi 1996. Hän on suorittanut lapsityönohjaajan erikoistumisopinnot vuonna 2000 ja elokuussa 2014 hän valmistui sosionomi- (AMK) diakoniksi.
 • Kirkkoneuvoston päätökset 16.6.2015

  13.8.2015 15.38

  Kajaanin seurakunnan Karoliinan Kamarin toiminnanohjaaja Marja Heikkinen valittiin seurakunnan lähetyssihteerin virkaan. Heikkinen on koulutukseltaan sosionomi-diakoni (amk), sekä hän on suorittanut lähetyksen ja kansainvälisen diakoniatyön kurssin. Heikkinen on toiminut mm. lähetyssihteerinä Sotkamon seurakunnassa sekä diakoniatyöntekijänä Sonkajärven, Paltamon ja Puolangan seurakunnissa.
 • Kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä 26.5.

  13.8.2015 15.38

  Kirkkoneuvosto hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2015–2017.
  Työsuojelun toimintaohjelmassa mainitaan muun muassa, että kirkkoneuvosto määrittelee työsuojelun tason ja yleiset suuntaviivat seurakunnassa, sekä esimiehellä on pääasiallinen vastuu välittömistä työsuojelutehtävistä.
  Jokainen Kajaanin seurakunnan palveluksessa oleva vastaa siitä, että hän omalla toiminnallaan edistää työsuojelun tavoitteita, huolehtii osaltansa oman ammattitaitonsa kehittämisestä ja ylläpitää fyysistä kuntoa ja parantaa omalta osaltaan työyhteisön ilmapiiriä.