Hyppää sisältöön

Mitä hyötyä parisuhteen kuntokartoituksesta on?

Kuntokartoitus antaa mahdollisuuden pysähtyä oman parisuhteen äärelle. Se on uusi tapa vahvistaa syvempää keskustelua puolisoiden välillä. Pohdinnat liittyvät kahdeksaan eri teemaan. Niiden avulla parisuhdetta voi tarkastella sellaisistakin näkökulmista, jotka arjessa joskus unohtuvat. Usein nimenomaan hyvän sanominen ja arvostuksen osoittaminen puolisolle jää arjen jalkoihin. Kuitenkin sen on havaittu pariterapiassakin olevan varsin vahva kokemus. Se lähentää puolisoita toisiinsa ja lisää heidän keskinäistä ymmärrystään.

Keskustelut vahvistavat parisuhteen hyvinvointia ja tukevat sitä kautta myös koko perhettä, sillä vanhempien parisuhde on lasten henkinen koti. Parisuhteen hyvinvoinnin lisäämiseksi voi opetella uusia tunnetaitoja ja ristiriitojen ratkaisumenetelmiä. Yhteyden säilyttäminen on tärkeää, sillä kokemusten ja läheisyyden jakaminen ovat parisuhteessa koetun turvallisuudentunteen ja luottamuksen peruspilareita.