Hyppää sisältöön

Kuntokartoituskeskustelut

Keskusteluissa käydään läpi parisuhteen keskeisiä teemoja, joita ovat sitoutuminen, tunteet, ristiriidat, sanat (vuorovaikutus), teot, luottamus ja anteeksiantaminen. Kuhunkin aiheeseen käytetään noin 20 minuuttia. Kuntokartoituskeskustelu kestää kolme tuntia. Se on jaksotettu kahteen osaan, joiden välissä on lounastauko. Keskusteluissa keskitytään parisuhteen vahvuuksiin. Annettujen kysymysten ja tehtävien osalta kumppanit puhuvat niistä asioista, joista haluavat. He itse määrittävät keskustelun rajat. Samat teemat, kysymykset ja tehtävät sopivat myös yksilöille, jotka kaipaavat parisuhdetta.

Parisuhteen kuntokartoituskeskustelun ohjaa vapaaehtoinen pari, joka on pariskunta tai työpari. Parisuhteen hyvinvoinnin lisäämisessä vertaistuki on tärkeä voimavara. Vapaaehtoiset ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen, joten keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Vapaaehtoisten päätehtävänä on tukea kumppaneita keskustelemaan toistensa kanssa antamalla tehtäviä ja kysymyksiä. He eivät neuvo, eivätkä arvioi keskusteluun tulleiden parisuhdetta tai valmiuksia uuteen parisuhteeseen, vaan pariskunta ja yksilöt tekevät omat johtopäätöksensä siitä, mitkä ovat omia vahvoja alueita ja mitkä kaipaavat kehittämistä.

YouTube-video