Kajaanin rauniolinna

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä palkatonta toimintaa. Seutakunnan vapaaehtoset toimijat ja työntekijät muodostavat yhteisön, jossa jaetaan kokemuksia, vastuita ja osaamista. Vapaaehtoistoiminta tekee näkyväksi jokaisen ihmisen merkitystä yhteisölle ja sen rakentumiselle. Elämme ja luomme yhdessä toimintaa, jossa jokaisella on mahdollisuus toimia, tulla näkyväksi ja osallistua. Toimiessaan vapaaehtoiset saavat tehtävän mukaisesti ohjausta, tukea ja koulutusta.

Seurakunnassa on monenlaisia mahdollisuuksia toimia. Haluamme myös kehittyä siihen suuntaan, että uusille kehittämisideoille ja kokeilulle on tilaa.

Seurakunnassamme vapaaehtoistoimintaa kehittää ja ideoi Vapaaehtoistoiminnan työryhmä yhdessä kaikkien työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Ryhmässä toimivat vapaaehtoisina jäseninä Anne Ballini, Sini Kortelainen, Jari Korkkonen sekä Reijo Kemppainen.

Ajatuksesi ja ideasi ovat meille tärkeitä! 

Avoimia tehtäviä löydät vapaaehtoistyö.fi-sivustolta sekä Kotiseurakuntani-lehdestä.

Lisätietoa saat:

Vapaaehtoinen ystäväpalvelu
Hanna Heikkinen 044 7444 211.

Vapaaehtoistoiminnan pappi
Jaakko Kupiainen 044 7444 116.

Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja
Minttu Räty 044 7444 237.

 

 

 

 

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan työryhmän jäsenet pihlajan alla.
Vapaaehtoistoiminnan työryhmä

Ota yhteyttä