Kajaanin rauniolinna

Tervetuloa vapaaehtoiseksi Kajaanin seurakuntaan!

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä palkatonta toimintaa. Kristillinen seurakunta on olemassa vapaaehtoisten toimijoiden eli seurakuntalaisten kautta. Kajaanin seurakunnassa vapaaehtoistoiminta on yksi painopistealue. Haluamme kiinnittää huomiota ihmisten mahdollisuuksiin toimia yhteisössämme.

Vapaaehtoisuuden lähtökohtana ovat vapaaehtoisen omat valinnat ja motiivit. Kajaanin seurakunnassa toimii yli viisisataa vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä. He auttavat ihmisiä kuuntelemalla ja tukemalla heitä tai toimivat talkoolaisina monissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Seurakunnan vapaaehtoset ja työntekijät muodostavat yhteisön, jossa jaetaan kokemuksia, vastuuta ja osaamista. Vapaaehtoiset saavat ohjausta, tukea ja koulutusta.

Vapaaehtoistoimintaa kehiteään vapaaehtoistoiminnan työryhmän, työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyöntä. Työryhmän vapaaehtoiset jäsenet ovat Anne Ballini, Sini Kortelainen, Jari Korkkonen sekä Reijo Kemppainen. Haluamme kehittää toimintaa, jotta se vastaa ihmisten tarpeita ja odotuksia.  Yhdessä voimme kehittää toimintaa, jossa jokaisella on mahdollisuus olla mukana ja osallistua. Tarvitsemme uusia ideoita tukemaan kehittämistyötä. Sinua tarvitaan kertomaan ajatuksiasi, suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.

  • Millaisesta toiminnasta olet kiinnostunut?
  • Millaista toimintaa kaipaat ja toivot?
  • Millaiseen toimintaan on helppo liittyä?
  • Millainen toiminta lisää sinun osallisuuden ja kuulumisen kokemusta?
  • Mitä sinä voisit tai haluaisit tehdä?

 

Ajatuksesi ja ideasi ovat meille tärkeitä! 

Vapaaehtoistehtäviä löydät vapaaehtoistyö.fi sivustolta kohdasta Kajaani. Vapaaehtoistyö.fi on kirkon valtakunnallinen vapaaehtoistoimintaa kokoava sivusto. Sinne on koottuna vapaaehtoistehtäviä sekä uutisia vapaaehtoisille paikkakunnittain.

 

Lisätietoa saat:

Vapaaehtoinen ystäväpalvelu
Hanna Heikkinen 044 7444 211

Vapaaehtoistoiminnan pappi
Jaakko Kupiainen 044 7444 116

Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja
Minttu Räty 044 7444 237

 

 

 

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan työryhmän jäsenet pihlajan alla.
Vapaaehtoistoiminnan työryhmä

Ota yhteyttä