Kirkon keskusteluapua

Haluatko päivystäjäksi?

Kirkon keskusteluapu tarjoaa yhteydenottajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita nimettömästi. Kirkon keskusteluavun kanavina toimivat puhelin, netti, chat ja kirje. Palvelumme toimivat osana kotimaista puhelin- ja verkkoauttajien neuvottelukuntaa PuhEet sekä kansainvälistä puhelin- ja verkkoauttajien liittoa IFOTES.

Palveleva puhelin on toiminut yli 50 vuotta Suomessa. Kainuussa on päivystetty reilu 40 vuotta. Kainuun alueella päivystää noin 60 päivystäjää. Päivystysryhmät toimivat Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa. Päivystäjät liittyvät Suomen laajuiseen palveluketjuun, jossa toimii yhteensä noin 2000 päivystäjää 60 eri paikkakunnalla. Tehtävässä toimiessaan päivystäjät toteuttavat kristityn kutsumustaan asettumalla kuulijaksi yhteydenottajalle hänen elämäntilanteessaan. Seurakuntalaisena sinä voit osallistua palvelemalla aikaasi antaen.

 

Tarjoamme valmennuksen päivystystehtävään.

Päivystäjältä toivomme:

  • Halukkuutta antaa aikaansa toisten ihmisten hyväksi.
  • Kykyä vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen & yhteydenottajan kunnioittamiseen.
  • Tällä hetkellä tasapainoista elämäntilannetta, jotta jaksaa kuunnella toisen ihmisen huolia.
  • Sitoutumista säännölliseen päivystämiseen itse valitsemanasi ajankohtana.
  • Sitoutumista jatkokoulutuksiin sekä työnohjaukselliseen purkuun.
  • Sitoutumista palvelumme eettisiin periaatteisiin ja toimintamalliin.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!


Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja, vs.
Seurakuntatyön erityispalvelut
YouTube-video