Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjassa ei julkaista pykälää, joka sisältää asioita, jotka liittyvät henkilön yksityisyyteen, yksityisyyden suojaan tai ovat salassa pidettäviä.

Huhtikuusta 2018 lähtien kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-järjestelmän kautta.