Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Kajaanissa siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. Puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaan kirkkoherra Marko Miettinen, varapuheenjohtajana on Juuso Kopperoinen.

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.

Kokousaikataulu 2020

Kirkkoneuvoston kokoukset pidetään Kajaanin seurakuntakeskuksessa osoitteessa Linnankatu 12, tiistaisin kello 17.00 seuraavasti:
18.8.,
29.9.,
27.10. ja
24.11.

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat »

 

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019–2020

 

kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen