Johtokunnat

Kirkkoneuvoston alaisuudessa työskentelee kasvatus-, julistus- ja palvelutoiminnan johtokunnat. Johtokunnat valmistelevat asioita kirkkoneuvostolle tai tekevät omaa toiminta-alaansa koskevia päätöksiä. Kirkkoneuvoston edustajina johtokunnissa ovat Tapani Kangas (julistus), Kari Saukkonen (kasvatus) ja Kaija Patronen (palvelu). Suluissa henkilökohtainen varajäsen.

Julistustoimikunta:

Kunto Viiru, puheenjohtaja  (Seppo Tuhkanen, varajäsen)
Anja Hongisto (Miia Rantala)
Anja Jokelainen (Auli Halonen)
Reijo Kemppainen, (Pekka Laakkonen)
Veikko Kettunen (Ari Tihinen)
Sirkka Ohtonen (Hilkka Rusanen)
Tuula Stång (Sanna Kotimäki)

Kasvatustoimikunta:

Esa Rimpiläinen, puheenjohtaja (Raimo Tornberg, varajäsen)
Kristiina Kananen (Tarja Karjalainen)
Ritva Kivilahti (Ella Kiljunen)
Miikka Kortelainen (Penja Korkkonen)
Katriina Ojala (Suvi Karjalainen)
Jukka Sirviö (Pauli Pyykkönen)
Matti Sirviö (Martti Minkkinen)

Palvelutoimikunta:

Paavo Enroth, puheenjohtaja (Ari Toppinen, varajäsen)
Hilkka Kananen (Marju Karjalainen)
Tuomo Koskelo (Kari Tuohineva)
Raili Myllylä (Raili Salonen)
Helena Rissanen (Ari Tihinen)
Lauri Suorsa (Tommi Anttalainen)
Leena Törrö (Mikko Pesonen)