Hankinnat

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset
Kajaanin Seurakuntalehden painamista ja jakelua koskevia kysymyksiä ei ole tullut määräaikaan 18.11.2015, klo 14.00 mennessä.

Kajaanin Seurakuntalehden painamisen ja jakelun kilpailutus
Kajaanin Seurakuntalehden hankintailmoitus on julkaistu osoitteessa http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-026055/
(Korjausilmoitus julkaistu 13.11.2015)
 
Hankinta koskee vuosien 2016 - 2017 Kajaanin Seurakuntalehtien painamista ja jakelua. Lisäksi tilaajalla on oikeus tilata optiona kaksi yhden vuoden (vuosi 2018 ja vuosi 2019) vastaavaa työtä valitulta painajalta ja jakelijalta. Optiokausien käyttäminen on yksinomaan tilaajan harkinnassa. Päätös optiokausien käyttämisestä tehdään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä, 30.9.2017 ja 30.9.2018. Ennen työn tilaamista pyytää tilaaja painajalta ja jakelijalta optiosta tarjoushinnan.
Sivumäärä: ensisijaisesti 12 tai 16
Värit: Nelivärinen
Formaatti: 280 x 400 mm, rotaatiopainatus
Paperi: 52 g sanomalehtipaperi
Peruspainos: 21 900
Ilmestymistiheys: 12 kertaa kalenterivuodessa erikseen sovittavan aikataulun mukaan.
Jakelu: Osoitteettomana (n. 21 167 kpl) palveluna kaikkiin ilmaisjakelua kieltämättömiin talouksiin Kajaanin seurakunnan alueella sekä osoitteellisena palveluna (n. 679 kpl). Jakelumäärä vaihtelee, eikä tarjoajalla ole oikeutta lisälaskutukseen. Jakelija huolehtii osoitteettoman ja tilaaja osoitteellisen osoitteiston toimittamisesta painatuslaitokseen yhtenä tiedostona painon edellyttämässä muodossa.
Mahdollisena lisäpalveluna Seurakuntalehden jakelu osoitteettomana palveluna kaikkiin ilmaisjakelua kieltämättömiin kotitalouksiin koko Kainuun alueella (n. 38 000 kpl).
Kirjallinen suomenkielinen tarjous liitteineen tulee olla perillä tai jättää suljetussa kuoressa 20.11.2015, klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Kajaanin seurakunta
Linnankatu 12
PL 87
87101 Kajaani

Kuoreen tulee laittaa merkintä:
”KAJAANIN SEURAKUNTALEHDEN PAINAMINEN JA JAKELU”