Kirkon keskusteluapua

Kirkon keskusteluapu tarjoaa yhteydenottajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita nimettömästi. Kirkon keskusteluavun kanavina toimivat puhelin, netti, chat ja kirje. Palvelumme toimivat osana kotimaista puhelin- ja verkkoauttajien neuvottelukuntaa PuhEetLinkki avautuu uudessa välilehdessä sekä kansainvälistä puhelin- ja verkkoauttajien liittoa IFOTESLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Palveleva puhelin on toiminut yli 50 vuotta Suomessa. Kainuussa on päivystetty vuodesta 1977 alkaen. Kainuun alueella päivystää noin 40 päivystäjää. Tehtävässä toimiessaan päivystäjät toteuttavat kristityn kutsumustaan asettumalla kuulijaksi yhteydenottajalle hänen elämäntilanteessaan.

Seurakuntalaisena sinä voit osallistua palvelemalla aikaasi antaen.

Tarjoamme valmennuksen päivystystehtävään.

Päivystäjältä toivomme:

  • Halukkuutta antaa aikaansa toisten ihmisten hyväksi.
  • Kykyä vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen & yhteydenottajan kunnioittamiseen.
  • Tällä hetkellä tasapainoista elämäntilannetta, jotta jaksaa kuunnella toisen ihmisen huolia.
  • Sitoutumista säännölliseen päivystämiseen itse valitsemanasi ajankohtana.
  • Sitoutumista jatkokoulutuksiin sekä työnohjaukselliseen purkuun.
  • Sitoutumista palvelumme eettisiin periaatteisiin ja toimintamalliin.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!


Tuula Kurkinen
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Kirkon keskusteluapu

Seurakuntatyön erityispalvelut

etunimi.sukunimi@evl.fi
0447444311