Kirkon keskusteluapua

Kirkon keskusteluapu tarjoaa yhteydenottajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita nimettömästi. Kirkon keskusteluavun kanavina toimivat puhelin, netti, chat ja kirje. Palvelumme toimivat osana kotimaista puhelin- ja verkkoauttajien neuvottelukuntaa PuhEetLinkki avautuu uudessa välilehdessä sekä kansainvälistä puhelin- ja verkkoauttajien liittoa IFOTESLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Suomessa toiminta on alkanut vuonna 1964 puhelinpalveluna -Palveleva puhelin. Kainuussa on päivystetty vuodesta 1977 alkaen. Verkkoauttamisen myötä palvelun nimeksi muototui Kirkon keskusteluapu.

Kainuun alueella päivystää 40 päivystäjää. Päivystysryhmät toimivat Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa. Tehtävässä toimiessaan päivystäjät toteuttavat lähimmäisenrakkauden kutsumustaan asettumalla kuulijaksi yhteydenottajalle hänen elämäntilanteessaan.

Seurakuntalaisena sinä voit osallistua aikaasi antaen.

Tarjoamme valmennuksen päivystystehtävään.

Tarjoamme

  • Valmennuksen tehtävään
  • Merkityksellisen vapaaehtoistehtävän
  • Yhteisöllisen toimintaympäristön

Päivystäjältä edellytämme

  • Sitoutumista nimettömyyteen, vaitiolovelvollisuuteen
    ja yhteydenottajan kunnioittamiseen
  • Kykyä asettua kuulijaksi
  • Halua antaa aikaa noin 3 tuntia /kk

 

Olethan yhteydessä!

 


Tuula Kurkinen
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Kirkon keskusteluapu
Seurakuntatyön erityispalvelut

etunimi.sukunimi@evl.fi
0447444311