Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjassa ei julkaista pykälää, joka sisältää asioita, jotka liittyvät henkilön yksityisyyteen, yksityisyyden suojaan tai ovat salassa pidettäviä.

Huhtikuusta 2018 lähtien kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-järjestelmän kautta.

Vuosi 2018

Kirkkoneuvoston kokous 23.1.2018
Kirkkoneuvoston kokous 27.2.2018
Kirkkoneuvoston kokous 15.3.2018