Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Voidakseen mennä naimisiin täytyy ensin suorittaa avioliiton esteiden tutkinta. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Vihittävän parin on pyydettävä esteiden tutkintaa siltä väestörekisterinpitäjältä, jonka rekisterissä he ovat. Jos osapuolet ovat kirjoilla eri rekistereissä, käännytään jommankumman rekisterinpitäjän puoleen.

Kajaanin seurakunnan jäsenten esteiden tutkinta tapahtuu Kajaanin kirkkoherranvirastossa. Tällöin voidaan myös sopia milloin avioliittoaikomus luetaan, kirkossa kuuluttaminen ei ole kuitenkaan pakollista.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev.lut. kirkon jäseniä tai toinen on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.

Mikäli avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä, naimisiin meneville annetaan todistus vihkimistä varten aikaisintaan seitsemäntenä päivänä esteiden tutkinnan pyytämisestä. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Avioliiton esteiden tutkintalomake täytetään kirkkoherranvirastossa tai sen voi lähettää täytettynä kirkkoherranvirastoon myös postitse osoitteeseen Kajaanin kirkkoherranvirasto, PL 87, 87101 Kajaani. Avioliiton esteiden tutkintalomakkeen voit ladata tästä. Jos postitat lomakkeen, muista pyytää siihen kahden todistajan allekirjoitukset. Esteettömyystodistus tulee toimittaa vihkivälle papille viimeistään vihkitoimituksen yhteydessä.