Sururyhmä

Sururyhmä on kuoleman kautta läheisensä menettäneiden keskusteluryhmä, joka kokoontuu yhteensä noin seitsemän kertaa. Ryhmäläiset käyvät läpi surua ja muita kuoleman herättämiä tunteita, tapahtumia ja ajatuksia yhdessä toistensa ja ohjaajien kanssa. Tarkoitus on kokemusten jakamisen kautta mennä surussa eteenpäin ja katsoa kohti tulevaisuutta. Ryhmään voi tulla, kun läheisen kuolemasta on kulunut muutama kuukausi.

Kevään 2018 sururyhmä on alkanut. Seuraava on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2018. Seuraa ilmoittelua Kotiseurakuntani-lehdestä.
Kuvaaja: KK / Aarne Ormio