Sairaalasielunhoito

Elämässä tapahtuu suuria muutoksia, kriisejä tai arjen hallinta vaikeutuu. Silloin auttaa, jos voi keskustella koulutetun, luotettavan ja vaitiolovelvollisen sielunhoitajan kanssa. Sairaalapapit ovat potilaita, kuntoutujia, omaisia ja henkilökuntaa varten, kun he tarvitsevat turvallisen ihmisen, joka pysähtyy, kohtaa ja on läsnä.

Kajaanin sairaalasielunhoitotyössä on kaksi sairaalapastoria, jotka ovat työssä arkisin maanantaista perjantaihin ja vastaavat sielunhoitokutsuihin klo 8-17. Heillä on muitakin työtehtäviä, joten mahdollisimman varhainen yhteydenotto takaa sen, että tapaaminen voidaan järjestää samana päivänä. Olemme käytettävissä rippiä, ehtoollista ja muita kirkollisia toimituksia varten.

Voit ottaa yhteyttä sairaalapappi Sanna Oikariseen, p. 044 7444 205. Soita tai jätä viesti (Nimesi ja puhelinnumerosi, josta tavoitamme Sinut)!

Sururyhmä

Surutyöllä tarkoitetaan sitä pitkää prosessia, joka seuraa läheisen menetyksestä kuoleman kautta. Sureminen on usein kovaa ja raskasta työtä. Siksi siinä tarvitaan myös toisia; läheisiä, ystäviä, toisia saman kokeneita ja ammattiauttajia. Papit ja diakoniatyöntekijät ovat valmiita henkilökohtaisiin keskusteluihin surevan kanssa.

Sururyhmä on työntekijän johdolla kokoontuva, mutta vertaistukeen perustuva ryhmä. Siinä ryhmäläiset auttavat toisiaan keskustellen omasta surustaan ja keinoista eteenpäin menemiseksi. Sururyhmä kokoontuu seitsemän kertaa surun eri teemojen ympärille.

Uusi sururyhmä voidaan perustaa, kun siihen on tullut riittävästi ilmoittautumisia. Tarvittaessa sururyhmä voidaan perustaa myös kohdennetusti esim. itsemurhan tehneiden läheisille tai lapsensa menettäneille. Älä jää surussasi yksin. 

Tutustu sururyhmän toimintaan »

Kriisityö

Kriisi on  syntyy usein jonkin äkillisen, tai muuten arvaamattoman tapahtuman johdosta. Kriisiin liittyy muun muassa psyykkistä tuskaa, avuttomuuden ja elämän hallitsemattomuuden tunteita. Kriisit voidaan jakaa traumaattisiin kriiseihin ja elämän siirtymävaiheisiin liittyviin kehityskriiseihin.

Erityisesti traumaattiselle kriisille on ominaista sen tietty kaavamaisuus; se voidaan jakaa eri vaiheisiin. Kriisin työstäminen ja läpikäyminen edesauttaa siitä toipumista ja selviämistä. Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on tukea ihmistä eri elämän kriiseissä ja auttaa niistä selviämisessä. Yhteistyötä tehdään eri tahojen, mm. psykiatrian poliknikan, sosiaalitoimen sekä SPR:n kanssa. Seurakunnalla on myös valmiudet toimia mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Diakoniatyöntekijät ja heidän vastuualueensa »

Kuvaaja: KK / Aarne Ormio