Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittynä

Tulevia tapahtumia
– Sellisti Lauri Voipio ja pianisti Lauri Väinmaa konsertoivat Linnantauksen kirkossa sunnuntaina 21.9. klo 18. Konsertin vapaaehtoinen ohjelma 5 e.
– Parisuhteen parhaaksi -viikonloppu järjestetään 20.–21.9. Linnantauksen seurakuntakeskuksessa. Luennoitsijoina toimivat Helka ja Markku Silventoinen sekä Seija ja Sakari Leppänen. Järj. Kainuun ev.lut. kansanlähetys ja Kajaanin seurakunta
– Kaikille avoin monologinäytelmä Ikuinen nuoruus, joka kertoo Toivo ja Alma Kuulan elämästä. Alma Kuulaa esittää sopraano Eija-Riitta Airo-Karttunen ja Toivoa pianisti Sampo Harrio. Käsiohjelma 5 € esitystä ennen ovelta.

Seurakuntavaalit 2014
Seurakuntavaaleissa on 10 valitsijayhdistystä ja 109 ehdokasta. Kaikkiaan alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 12. Huomattavaa on, että uusia ehdokkaita on 60.
Kajaanin kirkkovaltuuston valitaan 33 jäsentä vuosiksi 2015–2018. Äänioikeutettuja marraskuussa pidettävissä vaaleissa on 23 670. Ehdokkaat löydät täältä. Seurakuntavaalit 2014 järjestetään isänpäivänä 9.11.2014. Ennakkoäänestys on 27.–31.10.2014.

Kirkkovaltuuston kokous
kirkkovaltuuston kokous järjestetään maanantaina 22.9. klo 18 virastotalon valtuustosalissa. Käsiteltäviä asioita ovat mm. Paltaniemen hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan hyväksyminen,  Kirkkoneuvoston ohjesäännöt sekä vuoden 2015 tuloveroprosentti.

Avoinna Kajaanin seurakunnan
Diakonian virka
Valittu tulee tekemään aluetyön lisäksi päihde- ja surutyötä, joiden osaamista hakijoilta odotetaan. Virkaan valittavalta edellytetään diakonian virkatutkintoa tai sellaista ammattikorkeakoulututkintoa, joka antaa piispainkokouksen hyväksymän kelpoisuuden kirkon diakoniatyön virkaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Lisätietoa aiheesta.

       
JUMALANPALVELUS  KASTE  KONFIRMAATIO  HÄÄT  KOTI
HAUTAJAISET
Seurakunnan yhteinen kokoontuminen kutsuu meitä viettämään aikaa yhdessä Jumalan kasvojen edessä.  Kasteessa ihminen otetaan seurakunnan jäseneksi ja Kristuksen yhteyteen. Se on ovi kristilliseen kirkkoon. Konfirmaatiossa on kyse samasta armosta kuin kasteessa. Jumala haluaa vahvistaa konfirmoitavaa uskossa ja siunata uudessa elämän vaiheessa. Kirkollisessa avioliit-
toon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.
Kodin siunaaminen on kirkollinen toimitus, jossa pyydetään Jumalan siunausta ja varjelusta perheen jäsenille sekä omalle kodille. Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.
 Lue lisää  Lue lisää  Lue lisää  Lue lisää  Lue lisää  Lue lisää

 

 

 

Powered by Website Baker